Traducere engleză-română pentru "spot"

EN

"spot" română traducere

volume_up
spot {substantiv}
volume_up
spots {s.f.pl.}
volume_up
bald spot {substantiv}
RO

"spot" engleză traducere

EN

spot {substantiv}

volume_up
If such spots are seen, the passengers in question are checked separately on the spot.
Dacă se văd astfel de puncte, pasagerii respectivi sunt verificaţi separat pe loc.
We had to come up with everything on the spot, in mid-crisis, and that is a joint responsibility.
A trebuit să creăm totul pe loc, în plină criză, și acest lucru înseamnă responsabilitate comună.
You can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
De asemenea, aveți posibilitatea să mutați secvențele video dintr-un loc în altul, să le separați sau să le combinați.
spot (dar şi: dot, speck)
volume_up
punct {n} (în depărtare)
Electric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Vehiculele electrice ajută energiile regenerabile, care au un punct slab: sunt neregulate.
Sudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism.
Sudanul este în continuare un punct fierbinte și în nord domnește omniprezentul islamism radical.
Therefore, the unique ability we have enables us to go to any crisis spot and be a doctor or a referee.
Prin urmare, capacitatea unică pe care o avem ne permite să ajungem în orice punct de criză şi să jucăm rolul de doctor sau de arbitru.
I believe that unfortunately you have a small, but growing black spot on your otherwise spotless reputation.
Cred că, din păcate, aveţi o pată neagră mică, dar în creştere pe reputaţia dvs., de altfel, ireproşabilă.
spot (dar şi: eye)
volume_up
ochi {m} (pe coada păunului)
spot (dar şi: pip)
volume_up
ochi {m} (la zaruri, domino)
spot (dar şi: stain)
RO

spot {neutru}

volume_up
spot

Exemple de folosire pentru "spot" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFirst of all, those who are on the spot will tell us clearly what they need.
În primul rând, cei care sunt la faţa locului ştiu cel mai bine de ce au nevoie.
EnglishWe should be encouraged by this small white spot in the middle of the map of Europe.
Ar trebui să fim încurajați de acest mic spațiu alb din mijlocul hărții Europei.
EnglishIf such spots are seen, the passengers in question are checked separately on the spot.
Dacă se văd astfel de puncte, pasagerii respectivi sunt verificaţi separat pe loc.
EnglishIf a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
Dacă o dală nu se potrivește în locul dorit, o puteți mări sau micșora.
EnglishThe international aid organisations on the spot were looking after them.
Organizațiile umanitare internaționale de la fața locului se ocupau de aceștia.
EnglishIf they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Dacă reuşesc să facă acest lucru, ar trebui să primească viza pe loc.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Aceste scamatorii politice sunt uşor de recunoscut dar acest lucru nu le face mai acceptabile.
EnglishElectric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Vehiculele electrice ajută energiile regenerabile, care au un punct slab: sunt neregulate.
EnglishI am sure that you can spot the problem in his reasoning here.
Sunt sigur că puteţi identifica problema de raţionament din această afirmaţie.
EnglishSudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism.
Sudanul este în continuare un punct fierbinte și în nord domnește omniprezentul islamism radical.
EnglishEasily analyze financial data to spot trends and take action to improve cash flow.
Identificați cei mai profitabili clienți pentru a găsi noi oportunități de vânzări și pentru a-i fideliza.
EnglishIn most cases, this must be done by an on-the-spot visit.
În majoritatea cazurilor, acest lucru trebuie realizat printr-o vizită la faţa locului.
EnglishYou can either claim on the spot in Slovenia, or wait until you get back home in Austria.
Puteţi depune cererea atât în Slovenia, cât şi în Austria.
EnglishWe had to come up with everything on the spot, in mid-crisis, and that is a joint responsibility.
A trebuit să creăm totul pe loc, în plină criză, și acest lucru înseamnă responsabilitate comună.
EnglishYou can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
De asemenea, aveți posibilitatea să mutați secvențele video dintr-un loc în altul, să le separați sau să le combinați.
EnglishHomeGroup makes it easy for us to find all our music, photos, movies, and files in one spot.
Grupul de domiciliu facilitează găsirea muzicii, a fotografiilor, filmelor și fișierelor într-un singur loc.
EnglishBring all your accounts together so you can see all your email and events in one central spot.
Conectați-vă toate conturile pentru a vă putea vedea toate e-mailurile și evenimentele într-un singur loc central.
EnglishThe President and major NGOs are on the spot.
Preşedintele şi cele mai importante ONG-uri sunt la faţa locului.
EnglishThey are a sensible, level-headed people and can recognise a self-serving argument and spot a racket when they see one.
Sunt oameni sensibili, instruiţi, care ştiu să deosebească un argument valid de vorbe goale.
EnglishHowever, we all know that it will not be sufficient to accelerate concrete and sustainable progress on the spot.
Totuşi, ştim cu toţii că nu va fi de ajuns să accelerăm progresul concret şi durabil la faţa locului.