Traducere engleză-română pentru "staff"

EN

"staff" română traducere

volume_up
staff {substantiv}
EN

staff {substantiv}

volume_up
I have personally met the staff who are responsible for SOLVIT in the Czech Republic.
Am cunoscut personal echipa responsabilă pentru SOLVIT din Republica Cehă.
Smallholders in particular lack the staff to be able to remain competitive.
Micii proprietari, în special, nu dispun de personal pentru a putea rămâne competitivi.
Secondly, there is no room for new staff in Parliament's working premises.
În al doilea rând, nu este loc pentru personal nou în clădirile de lucru ale Parlamentului.
staff (dar şi: personnel)
I have personally met the staff who are responsible for SOLVIT in the Czech Republic.
Am cunoscut personal echipa responsabilă pentru SOLVIT din Republica Cehă.
Smallholders in particular lack the staff to be able to remain competitive.
Micii proprietari, în special, nu dispun de personal pentru a putea rămâne competitivi.
Secondly, there is no room for new staff in Parliament's working premises.
În al doilea rând, nu este loc pentru personal nou în clădirile de lucru ale Parlamentului.
staff (dar şi: rule, ruler)
staff (dar şi: walking stick)
volume_up
cârjă (baston) {f}
staff (dar şi: stave)
staff
volume_up
toiag {n} (sprijin)
staff (dar şi: baton, rod, truncheon, wand)
volume_up
toiag {n} (ca semn al autorității)

Exemple de folosire pentru "staff" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to thank my advisers and the staff of the Committee on Budgets.
Aş dori să le mulţumesc consilierilor mei şi serviciilor Comisiei pentru bugete.
EnglishI believe that we can all be very proud of the quality and dedication of our staff.
Cred că putem fi mândri cu toţii de calitatea şi devotamentul personalului nostru.
EnglishWe need a detailed overview of the tasks and of the staff employed in the EEAS.
Avem nevoie de o examinare detaliată a sarcinilor și a personalului angajat în SEAE.
EnglishMr President, I would like to thank you and all your staff for all your patience.
Dle preşedinte, aş dori să vă mulţumesc dvs şi întreg personalului dvs. pentru răbdare.
EnglishWe jointly agreed that this issue cannot be accommodated in the Staff Regulations.
Am convenit că acest aspect nu poate fi inclus în Statutul funcționarilor.
EnglishShare your desktop and PowerPoint presentation with staff and invited guests.
Partajați desktopul și prezentarea PowerPoint cu personalul și invitații.
EnglishWe are increasing the perks and the budgets available to Members and to staff.
Majorăm bonusurile şi bugetele disponibile deputaţilor şi personalului.
EnglishProviding SOLVIT with additional staff obviously incurs some costs as well.
Bineînţeles că suplimentarea personalului SOLVIT implică şi nişte costuri.
EnglishI have personally met the staff who are responsible for SOLVIT in the Czech Republic.
Am cunoscut personal echipa responsabilă pentru SOLVIT din Republica Cehă.
EnglishThis organisation must be provided with the staff and equipment it needs in good time.
Această organizaţie trebuie dotată în timp util cu personalul şi echipamentul necesar.
EnglishI understand Mr Almunia's staff have already indicated that this can be done.
Am înţeles că personalul domnului Almunia a menţionat deja că acest lucru poate fi făcut.
EnglishWe cannot have a high quality tourism sector without well-trained staff.
Fără resurse umane bine pregătite, nu putem avea un turism de bună calitate.
EnglishThe positive aspect here is that the EU Staff Regulations are about to be reformed.
Aspectul pozitiv în acest caz este că Statutul funcționarilor UE urmează să fie reformat.
EnglishSmallholders in particular lack the staff to be able to remain competitive.
Micii proprietari, în special, nu dispun de personal pentru a putea rămâne competitivi.
EnglishOfficials and staff can work in real time on files and group projects.
Oficialitățile și personalul pot lucra în timp real la fișiere și proiecte de grup.
EnglishMrs Sinclaire, I have been told that your staff did not notify your speaking time.
Dnă Sinclaire, am fost informat că personalul dvs. nu a notificat timpul dvs. de intervenție.
EnglishService requests will be addressed by the Microsoft Online Services support staff.
Solicitările de serviciu vor fi tratate de personalul de asistenţă Microsoft Online Services.
EnglishFor example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?
De exemplu, dacă ar fi să avem mai multe resurse pentru angajaţi, pe ce motive ne-am baza?
EnglishThe second point is the inclusion of EU staff pensions in the budget.
Al doilea punct se referă la includerea pensiilor personalului UE în buget.
EnglishAsk your staff to show you the documents from the last ten years.
Cereți personalului dumneavoastră să vă arate documentele din ultimii zece ani.

Sinonime (în engleză) pentru "staff":

staff
office staff
English