EN

state {substantiv}

volume_up
These conditions are commitments of the Member State that are undertaken by the state itself.
Aceste condiții sunt angajamente ale statului membru asumate chiar de către stat.
Taxation of companies is the exclusive responsibility of each Member State.
Impozitarea societăţilor este responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.
A Head of State of a Member State even recently visited Havana.
Chiar un şef de stat al unui stat membru a vizitat recent Havana.
However, democracy is currently in a fragile and unstable state.
Oricum, în momentul de faţă, democraţia se află într-o stare fragilă şi instabilă.
The actual infrastructure was in a bad state and it was used very little.
Infrastructura era într-o stare proastă şi era foarte puţin folosită.
European pension systems are in an increasingly alarming state.
Sistemele europene de pensii se află din ce în ce mai mult într-o stare alarmantă.
This figure alone reveals the state of democracy within that country.
Doar această cifră vorbeşte despre starea democraţiei din această ţară.
As an independent state, the country has since developed a reputation for poor government.
Ca stat independent, ţara şi-a făcut de atunci un renume pentru proasta sa guvernare.
Since my country is a Mediterranean State, such a process is viewed with great attention.
Întrucât ţara mea este un stat mediteranean, acest proces este urmărit cu mare atenţie.
state
volume_up
public {n} (de stat)
The Heads of State or Government have told us that they will not be increasing the amount of public sector contributions.
Șefii de stat sau guvern ne-au spus că nu vor crește valoarea contribuțiilor sectorului public.
The Amsterdam Protocol points to the need to balance financing with state aid and effects on competition.
Protocolul de la Amsterdam punctează nevoia echilibrării finanţării prin ajutor public cu efectele acesteia asupra concurenţei.
All public sector support must be transparent and it must respect EU rules on competition and state aid.
Orice ajutor acordat sectorului public trebuie să fie transparent şi să respecte reglementările UE privind concurenţa şi ajutoarele de stat.
I hope that on Thursday, we will at least have the decency to review this state of affairs.
Sper că joi vom avea cel puţin bunul simţ să revizuim această situaţie.
China is not the only state in this situation, however.
Oricum, China nu este singurul stat în această situaţie.
This state of affairs undermines people's rights.
Această situaţie subminează drepturile oamenilor.
state (dar şi: gala, pomp)
volume_up
gală (pompă) {f}
RO

state membre {neutru plural}

volume_up
1. Politică
Sunt 14 state membre care au centrale nucleare în funcțiune și 13 state membre care nu au.
We have 14 Member States that operate nuclear power plants and 13 Member States that do not.
Celelalte state membre au semnat acorduri bilaterale direct cu Brazilia.
The other Member States have concluded bilateral agreements directly with Brazil.
Problema este că protecționismul persistă încă în multe state membre.
The problem is that protectionism still persists in many Member States.

Exemple de folosire pentru "state" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.
Aceasta este ceea ce atât noi, cât şi Comisia, înţelegem că stipulează tratatul.
EnglishMr Wojciechowski, the rules state that we must deal with one subject after another.
Dle Wojciechowski, conform regulamentului, subiectele trebuie tratate în ordine.
EnglishA joint declaration on the state of the Community is submitted to the Council.
Consiliului îi este prezentată o declaraţie comună privind starea Comunităţii.
English- What is the state of play regarding interoperability of cross-border technologies?
- Care este starea actuală a interoperabilității tehnologiilor transfrontaliere?
EnglishLike other colleagues in this House, I support a unitary state for Sri Lanka.
Ca şi alţi colegi din această adunare, sprijin unitatea statală pentru Sri Lanka.
EnglishHowever, the framework for the proper functioning of the state is problematic.
Cu toate acestea, cadrul pentru funcţionarea adecvată a statului este problematic.
EnglishIt is unacceptable for the state to interfere detrimentally in the life of a church.
Este inacceptabil ca statul să se amestece în mod nociv în viaţa unei biserici.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Este dovada că, dacă este lovit de o tragedie, niciun stat membru nu va fi abandonat.
EnglishIt is true that she has ended this, but her health is in a very precarious state.
Este adevărat că a renunţat la grevă, dar starea sănătăţii sale este foarte precară.
EnglishMust every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Sunt obligate statele membre să activeze acest serviciu în mod corect şi integral?
EnglishThe second level is acceptance in the eyes of the public in each Member State.
Al doilea nivel este acceptarea în ochiul publicului din fiecare stat membru.
EnglishHowever, there are major differences even between regions in the same Member State.
Există însă diferențe majore chiar și între regiunile din același stat membru.
EnglishIt is even more difficult when the debtor is domiciled in another Member State.
Este chiar mai dificil atunci când debitorul are domiciliul într-un alt stat membru.
EnglishSouth Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.
Sudanului de Sud trebuie să i se permită să se consacre ca stat suveran viabil.
EnglishState aid can be provided only for the development of new, innovative products.
Ajutorul de stat poate fi oferit doar pentru dezvoltarea de produse noi, inovatoare.
EnglishMadam President, how many recognitions are necessary for a state to be independent?
Doamnă preşedintă, de câte recunoaşteri are nevoie un stat pentru a fi independent?
EnglishThe question is about the state of the ratification process in the Czech Republic.
Întrebarea se referea la stadiul procesului de ratificare în Republica Cehă.
EnglishThe judiciary in criminal cases has been totally subordinated to state power.
Sistemul judiciar a fost total subordonat puterii de stat în dosarele penale.
EnglishIt is a disciplined budget and a sound one from the point of view of state finances.
Este un buget disciplinat şi solid din punct de vedere al finanţelor statului.
EnglishThe favourite tactics of its opponents have been terrorism against the state.
Tacticile favorite ale oponenţilor săi au fost terorismul împotriva statului.