EN

steep {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "steep" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA 20% reduction in economic turnover, and an equally steep increase in unemployment.
O reducere cu 20 % a cifrei de afaceri economice și o creștere la fel de abruptă a șomajului.
EnglishThe crisis has resulted in a steep fall in public investment in key areas for promoting job creation and growth.
Criza a dus la o scădere bruscă a investițiilor publice în domenii-cheie pentru promovarea creării de locuri de muncă și a creșterii economice.
EnglishWe have been seeing a steep rise in demand caused by economic and population growth and also by the desire for individual mobility.
Am fost martorii unei creşteri abrupte în cerere, ca urmare a creşterii economice şi demografice, dar şi a dorinţei pentru mobilitate individuală.
EnglishHowever, support was given to the point where the steep downward trend is being reduced for the overall amount of closure aid granted by a Member State.
A fost însă susținut punctul prin care se diminuează tendința descrescătoare abruptă a cuantumului total al ajutorului pentru închidere acordat de un stat membru.