EN

to stimulate {verb}

volume_up
Linking the networks will also stimulate competition in the region.
De asemenea, interconectarea reţelelor va stimula concurenţa în regiune.
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
Acest lucru va stimula atractivitatea economică, în special prin intermediul turismului cultural.
The Agency also has a role to stimulate innovation and research in the pharmaceutical sector.
De asemenea, Agenţia are rolul de a stimula inovarea şi cercetarea în sectorul farmaceutic.
A number of Member States have introduced scrappage incentives to stimulate demand.
Unele state membre au introdus stimulente de reînnoire a parcurilor de autovehicule pentru a încuraja cererea.
We do, however, need to seek a solution that will encourage and stimulate public involvement.
Cu toate acestea, trebuie să căutăm o soluţie care va încuraja şi va stimula implicarea opiniei publice.
A properly functioning procurement market is of essential importance in order to foster the Single Market, and to stimulate innovation and investment.
Funcționarea corespunzătoare a pieței achizițiilor publice este esențială pentru a stimula piața internă și pentru a încuraja inovarea și investițiile.
A number of Member States have introduced scrappage incentives to stimulate demand.
Unele state membre au introdus stimulente de reînnoire a parcurilor de autovehicule pentru a încuraja cererea.
We do, however, need to seek a solution that will encourage and stimulate public involvement.
Cu toate acestea, trebuie să căutăm o soluţie care va încuraja şi va stimula implicarea opiniei publice.
A properly functioning procurement market is of essential importance in order to foster the Single Market, and to stimulate innovation and investment.
Funcționarea corespunzătoare a pieței achizițiilor publice este esențială pentru a stimula piața internă și pentru a încuraja inovarea și investițiile.
to stimulate
volume_up
a excita {vb.} (a stimula)
to stimulate

Exemple de folosire pentru "to stimulate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
Trebuie să încurajăm, să stimulăm, să protejăm și să remunerăm creația și inovațiile.
EnglishThis is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.
Tocmai de aceea este important să revigorăm acest sector şi să stimulăm vânzările.
EnglishDo you have any plans to further stimulate competition in the roaming sector?
Intenționați să stimulați în continuare concurența în sectorul roamingului?
EnglishThis will help to stimulate the economy and contribute to bringing the crisis to an end.
Aceasta va ajuta la stimularea economiei şi va contribui la terminarea crizei.
EnglishIt is our duty and responsibility to stimulate positive changes in this country.
Este de datoria și responsabilitatea noastră să stimulăm schimbări pozitive în această țară.
EnglishFurther measures to stimulate the economy also contributed to the level of debt.
Măsurile ulterioare de stimulare a economiei au contribuit, de asemenea, la adâncirea datoriei.
EnglishIs it not necessary to stimulate an upturn, so that we can preserve what we are protecting?
Nu este necesar să stimulăm o creștere, astfel încât să putem păstra ceea ce protejăm?
EnglishIt will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
Acest lucru va stimula atractivitatea economică, în special prin intermediul turismului cultural.
EnglishLinking the networks will also stimulate competition in the region.
De asemenea, interconectarea reţelelor va stimula concurenţa în regiune.
EnglishIt is about time we went back to our principle of open trade to stimulate the world economy.
Este timpul să revenim la principiul comerţului liber pentru a stimula economia mondială.
EnglishThe Agency also has a role to stimulate innovation and research in the pharmaceutical sector.
De asemenea, Agenţia are rolul de a stimula inovarea şi cercetarea în sectorul farmaceutic.
EnglishIn particular, the new system should help stimulate scientific research and innovation.
Noul sistem ar trebui să contribuie mai ales la stimularea cercetării ştiinţifice şi a inovaţiei.
EnglishHowever, we cannot try and stimulate growth at the same time.
Cu toate acestea, nu putem încerca să stimulăm creşterea în acelaşi timp.
EnglishWe have conducted a risky budgetary policy using budgetary deficits to stimulate the economy.
Am aplicat o politică bugetară riscantă folosind deficitele bugetare pentru a stimula economia.
EnglishOf course, there are climate measures that can also stimulate the development of poor countries.
Cu siguranţă, sunt măsuri climatice care pot stimula, de asemenea, dezvoltarea ţărilor sărace.
EnglishThe best way is to stimulate the creation of new jobs.
Cel mai bun mod de a face acest lucru este stimularea creării de noi locuri de muncă.
EnglishWe must try to stimulate sales once again, in order to clear these quantities from the market.
Trebuie să încercăm să stimulăm din nou vânzările, pentru a elimina aceste cantităţi de pe piaţă.
EnglishThis would also facilitate and stimulate tourism and the free movement of transport and people.
Astfel s-ar facilita şi stimula turismul şi libera circulaţie a persoanelor şi a transporturilor.
EnglishA number of Member States have introduced scrappage incentives to stimulate demand.
Unele state membre au introdus stimulente de reînnoire a parcurilor de autovehicule pentru a încuraja cererea.
EnglishAt this time of recession this can stimulate recovery, growth and jobs.
În acest moment de recesiune, aceasta poate stimula redresarea, creşterea economică şi locurile de muncă.

Sinonime (în engleză) pentru "stimulating":

stimulating
stimulant