Traducere engleză-română pentru "successful"

EN

"successful" română traducere

volume_up
success {substantiv}
RO
RO
volume_up
succession {substantiv}
EN

successful {adjectiv}

volume_up
successful (dar şi: well performed)
When you see a message stating that the command was successful, click OK.
Când vedeţi un mesaj care enunţă că această comandă a reuşit, faceţi clic pe OK.
I would like to congratulate the rapporteur on her many-faceted and highly successful report.
Aş dori să o felicit pe raportoare pentru raportul ei multilateral şi reuşit.
We will be gaining a new, successful programme, but losing our rapporteur and an expert in this field.
Vom dobândi un program nou, reuşit, dar vom pierde raportoarea şi o expertă în acest domeniu.
successful (dar şi: breakout)
You might see a notification indicating whether the update was successful.
Este posibil să primi o notificare ce indică dacă upgrade-ul a reușit sau nu.
The Ukrainian Government has been fairly successful in stabilising the situation in the country.
Guvernul ucrainean a reușit destul de bine să stabilizeze situația țării.
You'll receive a message indicating whether the update was successful.
Veți primi un mesaj care indică dacă upgrade-ul a reușit sau nu.
successful
They have entered their final phase, yet much remains to be done before we can reach a successful conclusion.
Negocierile au ajuns în faza finală, dar mai rămân multe de făcut până când se poate ajunge la o concluzie reuşită.
I have to agree that this is an important file for European citizens, and I am pleased that we have had a successful conclusion.
Trebuie să admit că acesta este un dosar important pentru cetăţenii europeni şi mă bucur că am ajuns la o concluzie de succes.
successful (dar şi: prosperous)
successful
volume_up
norocos {adj. m.} (care reușește)
successful
volume_up
nimerit {adj. m.} (izbutit)
successful
You will get a message confirming the file format used and that the import was successful.
Veți primi un mesaj care confirmă formatul de fișier utilizat și faptul că importul s-a realizat cu succes.
successful (dar şi: flourishing, prosperous, thriving)
We are pleased to see such an astute and successful politician and a well-known Liberal on the Commission.
Suntem încântaţi să vedem la conducerea comisiei un politician atât de agil şi de prosper şi totodată un liberal renumit.
successful (dar şi: blooming, prosperous)
I expect Euro-scepticism to decline if we adopt a successful budget for 2010, and I ask for support now and later on in the autumn.
Mă aştept ca euroscepticismul să dispară dacă adoptăm un buget înfloritor pentru anul 2010 şi solicit sprijinul acum şi mai târziu în această toamnă.
successful (dar şi: appreciated, respected, valuable)
successful (dar şi: remarkable)
successful
volume_up
de succes {adj. m./f.}
These are essential conditions for a successful internal market.
Acestea sunt condiţii esenţiale pentru o piaţă internă de succes.
A medium and long-term successful buildings strategy is important.
Pe termen mediu şi lung este importantă o strategie imobiliară de succes.
Opel Antwerp was a modern and successful car assembly business.
Opel Anvers a fost o întreprindere modernă și de succes de asamblare a automobilelor.
successful
volume_up
de renume {adj. m./f.}

Exemple de folosire pentru "successful" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe work that needed to be done on this took several years and was very successful.
Lucrările în acest domeniu au durat câţiva ani şi au înregistrat un mare succes.
EnglishAs a Hungarian, I will be very happy if the Hungarian Presidency is as successful.
Ca ungur, voi fi foarte fericit dacă Preşedinţia maghiară va avea acelaşi succes.
EnglishThe peace process, with the support of the European Union, has been very successful.
Cu sprijinul Uniunii Europene, procesul de pace a înregistrat un succes deosebit.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Începând cu luna mai 2009, nu au mai avut loc atacuri reuşite în Golful Aden.
EnglishWhen it is at its most successful, religion unites people; it does not divide them.
Atunci când se bucură de cel mai mare succes, religia unește oamenii; nu îi divide.
EnglishMany people have helped to make the euro the successful project it is today.
Multe persoane au contribuit la succesul de astăzi al proiectului monedei europene.
EnglishWhen you see a message stating that the command was successful, click OK.
Când vedeţi un mesaj care enunţă că această comandă a reuşit, faceţi clic pe OK.
EnglishThe EU's efforts to consolidate its foreign policy have not been very successful.
Eforturile UE de a-și consolida politica externă nu s-au bucurat de un succes deosebit.
EnglishOf course, we might wish that this work could be more effective and more successful.
Desigur, ne-am putea dori ca această activitate să fie mai eficientă şi mai reuşită.
EnglishOn the other hand, we have been less successful in information technology.
Pe de altă parte, am înregistrat mai puţine succese în tehnologia informaţiei.
EnglishYou might see a notification indicating whether the update was successful.
Este posibil să primi o notificare ce indică dacă upgrade-ul a reușit sau nu.
EnglishI should like to express my thanks and my confidence in successful cooperation to come.
Doresc să îmi exprim mulţumirea şi încrederea într-o viitoare cooperare de succes.
EnglishThey are the guarantee that, if the process is well organised, it will be successful.
Acestea sunt garanţia că, dacă procesul este bine organizat, va avea succes.
English. - In AFET/SEDE, as green MEP as rapporteur, we were very successful.
în scris. - În AFET/SEDE, cu un deputat ecologist ca raportor, am avut foarte mult succes.
EnglishEven then it is not guaranteed that we can be successful but it is worth a try.
Chiar dacă nu este garantat că putem avea succes, dar merită încercat.
EnglishOf these, 24 were concluded at the third reading following successful conciliation.
Dintre acestea, 24 au fost încheiate în a treia lectură ca urmare a concilierii reuşite.
EnglishAn initiative will only be successful if it is easily implemented and accessible to all.
O inițiativă va avea succes doar dacă este implementată ușor și accesibilă tuturor.
EnglishThe report has also been successful in setting out the best way forward.
Raportul a mai înregistrat succes şi în stabilirea celui mai bun mod de a progresa.
EnglishThis quest was successful largely also thanks to the solidarity of Europe.
Această încercare a fost încununată de un mare succes datorită solidarităţii Europei.
EnglishCan you point to a single EU policy which is half as successful as the Internet?
Puteţi numi o singură politică a UE care să fie pe jumătate la fel de reuşită ca internetul?

Sinonime (în engleză) pentru "success":

success
succession
successively
English