Traducere engleză-română pentru "sugar"

EN

"sugar" română traducere

RO
volume_up
sugar {substantiv}
RO
volume_up
sugars {substantiv}
RO

"sugar" engleză traducere

volume_up
sugar {adj. m.}
EN

sugar {adjectiv}

volume_up
sugar (dar şi: sugar-like)
RO

sugar {masculin}

volume_up
sugar (dar şi: copil neînțărcat)

Exemple de folosire pentru "sugar" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe result was that sugar prices did not fall, they simply increased.
Rezultatul a fost că prețurile zahărului nu au scăzut, ci pur și simplu au crescut.
EnglishI said as much when we adopted the practice of adding sugar to wine.
Am mai spus acest lucru când am adoptat practica adăugării de zahăr în vin.
EnglishThe chief crops are maize, sugar beet, potatoes, wheat, barley, and rye.
Agricultura se axează pe culturile de porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, grâu, orz şi secară.
EnglishThe changes are related to the sugar, milk and wine sectors.
Modificările se referă la sectorul zahărului, al laptelui şi la cel vitivinicol.
EnglishIn the last electoral term, I was the shadow rapporteur for reform of the sugar market.
În timpul legislaturii precedente, am fost raportor alternativ pentru reforma pieţei zahărului.
EnglishIt is not only in the sugar sector that we need to do that.
Sectorul zahărului nu este singurul în cadrul căruia trebuie să adoptăm aceste măsuri.
EnglishA 60% increase in the price of sugar has taken place in just two years.
În numai doi ani, preţul zahărului a crescut cu 60%.
EnglishDue to resellers the price of sugar rose by more than 10% in one day in the whole of Lithuania.
Datorită revânzătorilor, prețul zahărului a crescut cu peste 10 % într-o singură zi în întreaga Lituanie.
EnglishDoes this contain sugar or carbohydrates?
Sunt diabetic. Acest fel conține zahăr sau glucide?
EnglishThere are three particularly important agricultural sectors: sugar beets, dairy products and wine production.
Există trei sectoare agricole deosebit de importante: sfecla de zahăr, produsele lactate şi producţia de vinuri.
EnglishWe also adopted the addition of sugar to wine.
De asemenea, am adoptat adăugarea de zahăr în vin.
EnglishIt also clearly gives the lie to the very heavily sugar-coated status report of the Ahtisaari Commission.
De asemenea, denunţă în mod clar ambalajul frumos colorat în care este prezentat raportul de situaţie al comisiei Ahtisaari.
EnglishI support, in particular, Amendment 5, which draws attention to the importance of the sugar sector to the economy.
Susțin în special amendamentul nr. 5, care atrage atenția asupra importanței sectorului zahărului în cadrul economiei.
EnglishHowever, according to the latest forecasts, the world sugar balance should be in balance for the period 2010-2011.
Totuși, conform celor mai recente previziuni, bilanțul mondial pentru zahăr ar trebi să fie echilibrat pentru perioada 2010-2011.
EnglishI hope that the necessary reforms can take place to allow financial support for the Fijian sugar industry to be allocated.
Sper că reformele necesare pot avea loc pentru a permite alocarea de sprijin financiar pentru industria zahărului din Fiji.
EnglishSugar industry ruling.
EnglishWe reformed sugar production, opened up the markets, restricted sugar production in Europe and abolished export subsidies.
Am reformat producția zahărului, am deschis piețele, am restricționat producția de zahăr în Europa și am abolit subvențiile pentru export.
EnglishI support this report, especially what it says about the Special Report of the Court of Auditors on the reform of the sugar sector.
Sprijin acest raport, mai ales ceea ce afirmă despre raportul special al Curții de Conturi privind reforma din sectorul zahărului.
EnglishMany farms stopped growing sugar beet, we increased unemployment and did not achieve any social or economic benefits.
Multe ferme au încetat să mai cultive sfeclă de zahăr, şomajul a crescut şi deci demersul nu a adus niciun fel de beneficii sociale sau economice.
EnglishIt was a present for the big sugar concerns, which moved their production out of Europe, and today we import sugar from them.
A fost un cadou făcut marilor concerne ale zahărului, care şi-au mutat producţia în afara Europei, aşa că astăzi importăm zahăr de la ele.

Sinonime (în engleză) pentru "sugar":

sugar
sugared