Traducere engleză-română pentru "taste"

EN

"taste" română traducere

volume_up
taste {substantiv}
RO
RO
volume_up
tasting {substantiv}
EN

taste {substantiv}

volume_up
1. general
taste (dar şi: gusto)
However, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că acest aspect ne lasă oarecum un gust amar.
However, I am afraid the recent vote has left a bitter taste in my mouth.
Cu toate acestea, mă tem că recentul vot mi-a lăsat un gust amar.
I do not think it is in very good taste, really.
Nu cred că este chiar de bun-gust.
taste (dar şi: liking)
taste (dar şi: sense, mindedness)
taste
volume_up
fărâmă {f}
taste
volume_up
bucățică {f}
2. Anatomie
However, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că acest aspect ne lasă oarecum un gust amar.
However, I am afraid the recent vote has left a bitter taste in my mouth.
Cu toate acestea, mă tem că recentul vot mi-a lăsat un gust amar.
I do not think it is in very good taste, really.
Nu cred că este chiar de bun-gust.

Exemple de folosire pentru "taste" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că acest aspect ne lasă oarecum un gust amar.
EnglishIf we want our descendants to know the taste of fish, controls are essential.
Dacă vrem ca urmașii noștri să cunoască gustul peștelui, este esențial să instituim controale.
EnglishHowever, I am afraid the recent vote has left a bitter taste in my mouth.
Cu toate acestea, mă tem că recentul vot mi-a lăsat un gust amar.
EnglishThe scale of the suffering and destruction was immense and it has left us all with a bitter taste in our mouths.
Suferinţele şi distrugerile au fost imense şi ne-au lăsat tuturor un gust amar.
EnglishIt is true that we will only begin to taste the fruit of these laws much later, perhaps ten years later.
Este adevărat că vom începe să gustăm din fructele acestor legi mult mai târziu, poate peste zece ani.
EnglishI have in mind the adoption of the 2011 budget, certain aspects of which leave a bitter taste in our mouths.
Mă gândesc la adoptarea bugetului pentru anul 2011, care încă ne lasă un gust amar în anumite privinţe.
EnglishI do not think it is in very good taste, really.
EnglishIt is pathetic to hear Mr Barroso appeal to them for responsibility: ask a shark to give up its taste for blood!
Sunt de-a dreptul patetice apelurile dlui Barroso la responsabilitate: cereţi unui rechin să renunţe la apetitu-i pentru sânge!
EnglishDo you think that is in good taste?
EnglishThese policies, like the majorities promoting them, leave a bad taste in the mouth: the time is coming when the people will be able to reject them.
Aceste politici, ca și majoritățile care le promovează, lasă un gust amar: se apropie momentul când oamenii vor fi capabili să le respingă.
EnglishMr President, it leaves a particularly sour taste in the mouth that in the very same month, this House decided to grant a visa waiver for Albania and Bosnia.
Domnule președinte, faptul că, în aceeași lună, acest Parlament a decis să acorde scutire de vize Albaniei și Bosniei lasă un gust amar.
EnglishHowever, if Canada continues to impose a unilateral visa requirement against Czech citizens, this partnership will have a very bitter taste to it.
Cu toate acestea, dacă Canada continuă să impună obligativitatea vizei unilaterale pentru cetățenii cehi, acest parteneriat va avea un gust foarte amar.
EnglishI can promise you that it has exactly the same colour and, what is more, you can have the whole chromatic range, if you want, and probably a certain taste range.
Pot să vă promit că are exact aceeaşi culoare şi, mai mult, puteţi avea întreaga gamă cromatică, dacă doriţi, şi probabil o anumită gamă a gustului.
EnglishWe have heard a lot about economic governance in recent days and weeks, perhaps too much for my own taste, but very little about growth and competitiveness.
În ultimele zile și săptămâni am auzit multe despre guvernanța economică, poate prea multe pentru gustul meu, dar foarte puține despre creștere și competitivitate.
EnglishI will vote against this report because I have been elected by the Dutch and not by fortune-seekers who want to taste Western pleasures without embracing Judeo-Christian values.
Voi vota împotriva prezentului raport deoarece am fost ales de olandezi și nu de vânătorii de averi care vor să guste din plăcerile occidentale fără a îmbrățișa valorile iudeo-creștine.
EnglishRuinous cuts across the board by national economies may be to the taste of the European investment and banking giants, but they do nothing to help either Ireland or the monetary union and the ECB.
Reducerile dezastruoase aplicate atâtor economii naționale ar putea fi pe gustul giganților bancari și de investiții europeni, însă nu ajută nici Irlanda, nici uniunea monetară și BCE.