EN

uneasy {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "uneasy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI think you feel uneasy here today, Commissioner, and I think I know why.
Cred că vă simţiţi stingherit astăzi aici, dle comisar, şi cred că ştiu de ce.
EnglishI am very uneasy, of course, about the very slow progress of the Commission.
Bineînţeles, mă nelinişteşte progresul foarte lent al Comisiei.
EnglishI remain uneasy about the non-binding nature of the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
Mă preocupă în continuare caracterul neobligatoriu ale Agenţiei UE pentru Cooperarea Regulatorilor Energetici.
EnglishWe should be very uneasy about this.
Ar trebui să fim foarte neliniştiţi în această privinţă.
EnglishWe are holding European taxpayers to ransom, and those taxpayers are becoming more uneasy with each passing day; this should not be forgotten.
Îi ţinem pe contribuabilii europeni captivi în vederea răscumpărării şi acei contribuabili devin pe zi ce trece şi mai îngrijoraţi. nu ar trebui să uităm acest aspect.
EnglishI feel very uneasy about soldiers from my country, the United Kingdom, dying to defend a government that panders too much to extremist and obscurantist sentiments.
Sunt foarte îngrijorată pentru soldaţii din ţara mea, Regatul Unit, care mor pentru a apăra un guvern care stimulează sentimentele extremiste şi obscurantiste.
EnglishIt is an important, and uneasy, challenge for all European political leaders to explain to their citizens that their own security must be defended in Kabul.
Toţi liderii politici europeni au de înfruntat o misiune importantă şi dificilă: aceea de a le explica cetăţenilor lor că propria lor securitate trebuie apărată în Kabul.