Traducere engleză-română pentru "useful"

EN

"useful" română traducere

volume_up
use {substantiv}
volume_up
usefulness {substantiv}
EN

useful {adjectiv}

volume_up
useful (dar şi: serviceable, supportive)
It is therefore a useful tool for developing the fisheries industry.
Prin urmare, este un instrument util pentru dezvoltarea industriei pescuitului.
It would be more useful to investigate the implementation process more closely.
Mult mai util ar fi să analizăm mai îndeaproape procesul de punere în aplicare.
That would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
Acesta ar fi, cu siguranţă, foarte avantajos şi util din punct de vedere politic.
So, we need to understand what is useful and whether it is worthwhile continuing along this route.
Aşadar, trebuie să înţelegem ce este folositor şi dacă merită să continuăm pe această cale.
As a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
În calitate de prim pas spre rezolvarea acestei probleme, raportul este foarte folositor.
It certainly made me much more helpful, more useful, to my own country.
Cu siguranţă m-a făcut mult mai folositor, mai valoros pentru ţara mea.
useful (dar şi: practical)
volume_up
practic {adj. m.} (folositor)
With such a tax, we would have a practical, useful and fair instrument.
Dacă ar exista un astfel de impozit, am avea la dispoziție un instrument practic, util și corect.
This is particularly practical and useful in Austria, as the majority of our electricity comes from hydroelectric power, and is therefore very environmentally friendly.
Acest lucru este deosebit de practic şi folositor în Austria, întrucât majoritatea energiei noastre electrice este de origine hidroelectrică şi, prin urmare, este ecologică.
useful
volume_up
pozitiv {adj. m.} (util)
useful (dar şi: necessary)

Exemple de folosire pentru "useful" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Mr President, thank you for this very useful debate.
membră a Comisiei. - Dle președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere utilă.
EnglishIt would be more useful to investigate the implementation process more closely.
Mult mai util ar fi să analizăm mai îndeaproape procesul de punere în aplicare.
EnglishI had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
Ieri am avut o întâlnire foarte utilă și constructivă cu dna prim-ministru Kosor.
EnglishThat would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
Acesta ar fi, cu siguranţă, foarte avantajos şi util din punct de vedere politic.
EnglishWe are waiting to see, therefore, whether these new measures prove any more useful.
Prin urmare, așteptăm să vedem dacă aceste noi măsuri se dovedesc a fi mai utile.
EnglishIt would also be useful to improve the EU's current emissions trading scheme.
De asemenea, ar fi utilă o îmbunătățire a actualei scheme UE de comerț cu emisii.
EnglishIn some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
În unele domenii de activitate, UE poate, de asemenea, să aducă o contribuţie utilă.
EnglishSample employer affidavits/certificates/contracts that may be useful to employers:
Modele de declaraţii pe propria răspundere/adeverinţe/contracte utile angajatorilor:
EnglishFor the European Commission, the summit was a useful event for three reasons.
Pentru Comisia Europeană, summit-ul a fost un eveniment util din trei motive.
EnglishIn this regard, gender quotas, for example, do not serve any useful purpose.
În această privință, cotele de gen, de exemplu, nu servesc niciunui scop util.
EnglishUseful for migrant workers whose family still lives in their country of origin.
Util lucrătorilor migranţi ale căror familii locuiesc în continuare în ţara de origine.
EnglishI would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
Aş vrea să vă reamintesc de un fapt istoric care ar putea să vă fie util.
EnglishA list of results appears, with the most useful results shown at the top.
Va apărea o listă de rezultate, cele mai utile fiind afișate în partea de sus.
EnglishAs a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
În calitate de prim pas spre rezolvarea acestei probleme, raportul este foarte folositor.
EnglishI cannot see that making investments in poor countries more expensive is useful.
Nu consider că este util să scumpim investiţiile în ţările mai sărace.
EnglishYou will find other useful advice in this section if things should go wrong.
În această secţiune veţi găsi sfaturi utile în cazul în care întâmpinaţi vreo problemă.
EnglishHowever, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.
Totuşi, suntem deja în măsură să tragem anumite concluzii care pot fi utile pentru viitor.
EnglishThat, I think, is the best demonstration of how useful the initiative is.
Aceasta, cred eu, este cea mai bună dovadă a utilității acestei inițiative.
EnglishMaybe you could explain to me how useful they are for the EU's aims.
Poate ați putea să-mi explicați cât de utile sunt acestea pentru obiectivele UE.
EnglishThe 'Beyond GDP' method mentioned in this report may prove very useful.
Metoda "Dincolo de PIB” menţionată în acest raport se poate dovedi extrem de utilă.