EN

want {adjectiv}

volume_up
want (dar şi: deficiency)
volume_up
gol (lipsă) {adj. m.}

Exemple de folosire pentru "want" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
În panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
EnglishTo do so, on the computer that you want someone to connect to, follow these steps:
Pe computerul la care doriți să se conecteze cineva, urmați aceste instrucțiuni:
EnglishI fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.
Mă tem că această criză va continua mulţi ani, iar noi nu ne dorim acest lucru.
EnglishIf we want to combat smoking, then we should not subsidise tobacco cultivation.
Dacă dorim să combatem fumatul, nu trebuie să sponsorizăm cultivarea tutunului.
EnglishIf we want to avoid closure, then we need to keep the exploitation rate at 30%.
Dacă dorim să evităm închiderea, trebuie să păstrăm rata de exploatare la 30 %.
EnglishWe all want - and I personally want - Russia as a partner and not as an enemy.
Cu toții ne dorim - și eu personal îmi doresc - o Rusie parteneră și nu inamică.
EnglishWe need a directive, we want a directive that will stop violence against women.
Dorim și avem nevoie de o directivă care să pună capăt violenței asupra femeilor.
EnglishEverything you want to do on the web is a swipe or a tap away, and feels instant.
Tot ce doriți să faceți pe web este la o atingere distanță și pare instantaneu.
EnglishI now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement.
Doresc să menționez acum elementele cheie ale acordului aviatic în a doua etapă.
EnglishProgress has been made in the field of energy, but not the progress that we want.
S-au făcut progrese în domeniul energetic, însă nu progresele pe care le dorim.
EnglishInstead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
În schimb, vrem să abandonăm acest sistem şi să începem căutarea unei alternative.
EnglishIf you do want to turn it off, you have to turn it off for each type of message.
Dacă doriți să o dezactivați, trebuie să o dezactivați pentru fiecare tip de mesaj.
EnglishWhy do we want to favour a Hungarian company over an Italian one, for example?
De ce dorim să favorizăm, de exemplu, o companie maghiară faţă de una italiană?
EnglishOne last point, which is also crucial: we do not want fragmentation of the law.
Un ultim aspect, care este de asemenea crucial: nu dorim fragmentarea legislaţiei.
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Nu doresc să îi revină şi mai mult control acestei instituţii sinistre şi corupte.
EnglishI want to congratulate Mr Brok and also many others who made their contributions.
Doresc să îl felicit pe dl Brok şi pe mulţi alţii care şi-au adus contribuţia.
EnglishI cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
Nu înţeleg de ce unii colegi deputaţi nu doresc ca pescarii să fie protejaţi.
EnglishThose who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
Cei care doresc să vadă Europa de mâine ar trebui să se uite la Belgia de azi!
EnglishWe want to see stability, peace and, of course, democracy in our neighbourhood.
Dorim să vedem stabilitate, pace și desigur democrație în vecinătatea noastră.

Sinonime (în engleză) pentru "want":

want