Traducere engleză-română pentru "warm"

EN

"warm" română traducere

RO
EN

warm {adjectiv}

volume_up
warm (dar şi: hot, passionately)
volume_up
călduros {adj. m.}
I would like to extend a very warm welcome to all members of this delegation.
Aş dori să adresăm un salut călduros tuturor membrilor acestei delegaţii.
A very warm welcome to the European Parliament, Mr President.
Domnule preşedinte, vă urăm un călduros mesaj de bun venit la Parlamentul European.
Once again, a very warm welcome to the European Parliament.
Încă o dată, un bun venit călduros în Parlamentul European.
warm (dar şi: heat, hot, warmth, warmly, heart warming)
It's always warm and toasty in Bakehouse, a free Windows theme made up of cartoonish breads and pastry characters created by Wang, Hsueh-Shih.
Este întotdeauna cald și plin de arome în Brutărie, o temă gratuită Windows alcătuită din personaje întruchipând pâini și plăcinte create de Wang, Hsueh-Shih.

Exemple de folosire pentru "warm" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn behalf of the whole of Parliament, I wish the delegation a very warm welcome!
În numele întregului Parlament, urez delegaţiei un foarte călduros bun venit!
EnglishI would like to extend a very warm welcome to all members of this delegation.
Aş dori să adresăm un salut călduros tuturor membrilor acestei delegaţii.
EnglishIt will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us.
Va fi prezentată şi Ceciliei Malmström cu căldură de către noi toţi.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I offer my very warm thanks to the Commissioner.
Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş dori să-i adresez calde mulţumiri doamnei comisar.
EnglishI also want to thank the President of the Council for his warm words.
Doresc, de asemenea, să mulţumesc Preşedintelui Consiliului pentru cuvintele sale calde.
EnglishI would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
Aș dori să urez un călduros bun venit acestei delegații conduse de dl El Arbi Ould Sidi Ali.
EnglishA very warm welcome to the European Parliament, Mr President.
Domnule preşedinte, vă urăm un călduros mesaj de bun venit la Parlamentul European.
EnglishTherefore, I would like to wish the Commission courage and give my warm thanks to the ECB.
Prin urmare, aş dori să îi urez Comisiei mult curaj şi să transmit mulţumiri călduroase BCE.
EnglishCongratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Felicitări şi cele mai calde urări de bine pentru amândoi cu ocazia nunţii! Casă de piatră!
EnglishHas the time come to warm relations and break the ice with Belarus?
A venit vremea să încălzim relaţiile şi să spargem gheaţa cu Belarus?
EnglishI want Britain to enjoy warm and friendly relationships with all our European neighbours.
Vreau ca Marea Britanie să se bucure de relaţii calde şi de prietenie cu toţi vecinii europeni.
EnglishI would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.
Aş dori să-i adresez calde mulţumiri dlui Rehn pentru curajul său.
EnglishA very warm welcome to the European Parliament, President Mahmud Abbas.
Domnule preşedinte Mahmoud Abbas, vă urăm un călduros mesaj de bun venit la Parlamentul European.
EnglishMr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!
Dle preşedinte, după toate aceste cuvinte călduroase, mă tem că intervenţia mea va agita puţin spiritele.
EnglishI want to thank them for their warm endorsement of the work of the Ombudsman.
Doresc să le mulțumesc pentru susținerea categorică pe care au manifestat-o pentru activitatea Ombudsmanului.
EnglishMadam President, I should like to extend warm thanks to Mrs Neyts for the completeness of her report.
Doamnă preşedintă, aş dori să-mi transmit mulţumiri doamnei Neyts pentru raportul său complet.
EnglishWe would like to extend a warm welcome to the Kuwaiti Delegation.
Am dori să adresăm un salut călduros delegaţiei kuweitiene.
English- Mr President of the Czech Republic, I would like to offer you a warm welcome to the European Parliament.
Domnule preşedinte al Republicii Cehe, doresc să vă urez bun venit în Parlamentul European.
EnglishHow nice it is to have a warm home-spun shirt instead of a threadbare EU overcoat.
Cât de plăcut este să ai o cămașă autohtonă călduroasă, în loc de un palton uzat care provine din Uniunea Europeană.
EnglishMy warm thanks go not only to the rapporteur, but also to many of my fellow Members throughout Parliament.
Mulţumirile mele sincere nu numai domnului raportor, ci şi multora dintre colegii mei deputaţi.

Sinonime (în engleză) pentru "warm":

warm
warmly