Traducere engleză-română pentru "to warn"

EN

"to warn" română traducere

volume_up
warning {substantiv}
EN

to warn [warned|warned] {verb}

volume_up
I would seriously warn against overregulation here.
V-aş avertiza în mod serios împotriva reglementării excesive aici.
If the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen will warn you.
Filtrul SmartScreen vă va avertiza dacă fișierul pe care îl descărcați nu apare pe acea listă.
If the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen Filter will warn you.
Filtrul SmartScreen vă va avertiza dacă fișierul pe care îl descărcați nu apare pe acea listă.
I would seriously warn against overregulation here.
V-aş avertiza în mod serios împotriva reglementării excesive aici.
If the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen will warn you.
Filtrul SmartScreen vă va avertiza dacă fișierul pe care îl descărcați nu apare pe acea listă.
If the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen Filter will warn you.
Filtrul SmartScreen vă va avertiza dacă fișierul pe care îl descărcați nu apare pe acea listă.
to warn (dar şi: to admonish)
This is the basic warning to prevent further violence against protestors now.
Aceasta este avertizarea de bază pentru a preveni acum alte acte de violență împotriva protestatarilor.
It is vital to establish who is to issue a warning, and when and how they should issue it, in order to prevent the information chaos we have been witnessing.
Este vital să se stabilească cine trebuie să emită o avertizare și când, precum și modul în care trebuie emisă aceasta, pentru a preveni haosul informațional la care am asistat.
This is the basic warning to prevent further violence against protestors now.
Aceasta este avertizarea de bază pentru a preveni acum alte acte de violență împotriva protestatarilor.
It is vital to establish who is to issue a warning, and when and how they should issue it, in order to prevent the information chaos we have been witnessing.
Este vital să se stabilească cine trebuie să emită o avertizare și când, precum și modul în care trebuie emisă aceasta, pentru a preveni haosul informațional la care am asistat.

Exemple de folosire pentru "to warn" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to warn you about the non-interventionist policy of the Turkish Government.
Aş dori să vă avertizez cu privire la politica nonintervenţionistă a guvernului turc.
EnglishI would like to warn everyone that we are pushing ahead too quickly in this area.
Aș dori să îi avertizez pe toți cei care se grăbesc să avanseze prea repede în acest domeniu.
EnglishWarn the Egyptian people that sharia means disaster, a disaster for all of us.
Avertizați poporul egiptean că legea islamică înseamnă dezastru, un dezastru pentru noi toți.
EnglishIf the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen will warn you.
Filtrul SmartScreen vă va avertiza dacă fișierul pe care îl descărcați nu apare pe acea listă.
EnglishHowever, I warn all of us not to consider it as a result per se.
Cu toate acestea, vă avertizez pe toţi să nu o consideraţi ca un rezultat per se.
EnglishNotifications that warn you if your security settings are below recommended levels.
Notificări care vă avertizează dacă setările de securitate se află sub nivelurile recomandate.
EnglishYou can also choose how you want sound notifications to warn you.
De asemenea, se poate alege modul de avertizare pentru notificările de sunet.
EnglishUsually, a blocking page will appear that will warn you about the problem with the certificate.
De obicei, apare o pagină de blocare care avertizează despre problema certificatului.
EnglishHowever, I would like to warn the Council to let sleeping dogs lie.
Totuşi, aş dori să avertizez Consiliul să nu reînvie vechile conflicte.
EnglishIf the file that you're downloading isn't on that list, SmartScreen Filter will warn you.
Filtrul SmartScreen vă va avertiza dacă fișierul pe care îl descărcați nu apare pe acea listă.
EnglishLet us not wait for a new catastrophe to warn us of this.
Să nu aşteptăm o nouă catastrofă care să ne avertizeze din acest punct de vedere.
EnglishHowever, in this connection, I would like to warn against creating yet more duplicate structures.
Cu toate acestea, în acest sens, aş dori să previn crearea de şi mai multe structuri duble.
EnglishI could not support this report on that basis, and I warn colleagues about its implications.
Nu am putut sprijini acest raport din acest motiv şi avertizez colegii despre implicaţiile sale.
EnglishAs well, we warn that any military action could lead to an even deeper crisis in the region.
De asemenea, avertizăm că orice acţiune militară ar putea duce la o criză şi mai gravă în regiune.
EnglishHowever, I would just warn that this is not good news yet.
Totuși, doresc să vă avertizez că acestea nu sunt încă vești bune.
EnglishI would seriously warn against overregulation here.
V-aş avertiza în mod serios împotriva reglementării excesive aici.
EnglishThe current situation, this crisis, has occurred to warn us against a disastrous political decision.
Situația actuală, criza, a avut loc pentru a ne avertiza în legătură cu o decizie politică dezastruoasă.
EnglishPhishing Filter will not check or warn you about phishing sites now.
Acum, Filtrul pentru înșelătorie nu va mai verifica și nu vă va mai avertiza în legătură cu site-uri înșelătoare.
EnglishIn this process, I would also warn about one desire, and will just mention one example of it.
În acest proces, aş dori să atrag atenţia asupra unei dorinţe şi voi menţiona doar un exemplu referitor la aceasta.
EnglishAs a dairy farmer myself, I can only warn you against doing this.
Fiind la rândul meu producător de produse lactate, nu pot decât să vă avertizez în legătură cu această modificare.

Sinonime (în engleză) pentru "warning":

warning