EN

waste {substantiv}

volume_up
waste
waste (dar şi: rubbish)
volume_up
furda (de lână) {f}
The Treaty of Lisbon, which is the ex-European Constitution in disguise, was consigned to the waste paper bin in referendums in the Netherlands and in France, and subsequently also in Ireland.
Tratatul de la Lisabona, care este fosta constituţie europeană deghizată, a fost expediat la maculatură în cadrul referendumurilor din Ţările de Jos şi Franţa, şi, ulterior, în Irlanda.
waste (dar şi: ramp)
I would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.
Aş fi preferat ca toată această risipă nebună să fie total scoasă din discuţie.
Errors are not a waste of money: errors are errors which are corrected.
Erorile nu sunt o risipă de bani: erorile sunt erori care trebuie corectate.
Here in the Western world, we are addicted to eating meat: a massive waste of resources.
Aici, în lumea occidentală, suntem dependenţi de carne: o uriaşă risipă de resurse.

Exemple de folosire pentru "waste" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.
Aş fi preferat ca toată această risipă nebună să fie total scoasă din discuţie.
EnglishLet us not waste time, when we have so little of it, and when we have so much to do.
Să nu pierdem timpul când avem atât de puţin şi atât de multe lucruri de făcut.
EnglishEvery day, large quantities of waste are produced in the EU's Member States.
În fiecare zi, în statele membre ale UE se generează mari cantităţi de deşeuri.
EnglishAs far as the citizens are concerned, Europe is synonymous with waste of money.
În ceea ce îi privește pe cetățeni, Europa este sinonimă cu risipa de bani.
EnglishWindows only prints the requested number of copies so you do not waste ink.
Windows imprimă doar numărul de copii solicitat, pentru a nu consuma cerneala.
EnglishThat is not the way to solve the problem, particularly with regard to waste.
Nu aceasta este soluţia de rezolvare a problemei, în special cu privire la deşeuri.
EnglishHowever, at least this saves our taxpayers some of the unnecessary waste.
Totuşi, în felul acesta contribuabilii sunt scutiţi de nişte cheltuieli inutile.
EnglishThat is a problem of democracy; not only that, it is also a problem of waste.
Aceasta este o problemă de democraţie; şi nu doar atât, este şi o problemă de risipă.
EnglishIs it really true that it is not included in the EU's Hazardous Waste List?
Chiar este adevărat faptul că nu este inclusă în lista deşeurilor periculoase a UE?
EnglishThis is about an ever-growing mountain of waste, but not just about waste.
Discutăm despre un munte de deșeuri tot mai mare, dar nu numai despre deșeuri.
EnglishThe text also lays down the obligation of recovering 5% of waste for reuse.
Textul prevede și obligația de a recupera 5 % din deșeuri pentru reutilizare.
EnglishOn average, each EU citizen produces 25 kg of electronic waste every year.
Fiecare cetățean UE produce, în medie, 25 de kg de deșeuri electronice anual.
EnglishWe need to understand that this waste has a life that lasts for decades.
Trebuie să înțelegem că aceste deșeuri au o viață care durează decenii întregi.
EnglishThe amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice este în creștere constantă.
EnglishWe waste £150 million each year by having 11 sessions here in Strasbourg.
Risipim anual 150 de milioane de lire sterline cu cele 11 sesiuni de la Strasbourg.
EnglishThousands lost their belongings and large areas of land were laid waste.
Mii de persoane și-au pierdut bunurile, iar zone întinse de teren au fost pustiite.
EnglishHere in the Western world, we are addicted to eating meat: a massive waste of resources.
Aici, în lumea occidentală, suntem dependenţi de carne: o uriaşă risipă de resurse.
EnglishIt is a very complex waste stream that includes several hazardous substances.
Este un flux de deșeuri extrem de complex, care include o serie de substanțe periculoase.
EnglishIn the end, every sin can be forgiven, so let us not waste any more time.
Până la urmă, orice păcat poate fi iertat, aşa că să nu mai pierdem timpul.
EnglishIt is a waste for those of us who were relying on their contribution.
Este o pierdere şi pentru aceia dintre noi care ne bazăm pe contribuţia acestora.