EN

wicked {adjectiv}

volume_up
I do not know the names of any of the innocent Afghan victims of this wicked war, but I do know that it has nothing to do with British interests.
Nu cunosc numele niciuneia dintre victimele afgane nevinovate ale acestui război crud, însă știu că războiul nu are nimic de-a face cu interesele britanice.
This division into an a priori virtuous 'us' and a somehow wicked 'them' who seek to harm us at any price simply indicates what little understanding there is of the actual principle of integration.
Această diviziune între un "noi” morali a priori şi un "ei” puţin imorali, care caută să ne facă rău cu orice preţ, indică puţina înţelegere a principiului real al integrării.
wicked (dar şi: bitchy, catty, malignant, mingy)
wicked (dar şi: vicious)
wicked (dar şi: immoral, unholy, vicious, rakehell)
wicked (dar şi: abject, base, mean, scurvy)
wicked (dar şi: grim)
wicked (dar şi: sinful, sinner)
wicked (dar şi: callous, cruel, hard-hearted, heinous)
wicked
wicked (dar şi: malicious)
wicked (dar şi: villainous)
volume_up
nelegiuit {adj. m.} (ticălos)
wicked
volume_up
negru {adj. m.} (rău)
wicked
volume_up
rău {adj. m.} (hain)
This division into an a priori virtuous 'us' and a somehow wicked 'them' who seek to harm us at any price simply indicates what little understanding there is of the actual principle of integration.
Această diviziune între un "noi” morali a priori şi un "ei” puţin imorali, care caută să ne facă rău cu orice preţ, indică puţina înţelegere a principiului real al integrării.
wicked (dar şi: cruel, terrible)
volume_up
avan {adj. m.} [colocv.]
wicked
volume_up
rău {adj. m.} [colocv.]
This division into an a priori virtuous 'us' and a somehow wicked 'them' who seek to harm us at any price simply indicates what little understanding there is of the actual principle of integration.
Această diviziune între un "noi” morali a priori şi un "ei” puţin imorali, care caută să ne facă rău cu orice preţ, indică puţina înţelegere a principiului real al integrării.
wicked (dar şi: balky, randy, restive, vicious)

Exemple de folosire pentru "wicked" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
Nu îl susţin pe domnul Miloşevici: a fost un comunist periculos şi nedrept.
EnglishThe wicked Lisbon constitution already forces an unelected President and Foreign Minister on us all.
Imorala Constituţie de la Lisabona ne impune deja un preşedinte care nu a fost încă ales şi un ministru de externe.
EnglishI do not know the names of any of the innocent Afghan victims of this wicked war, but I do know that it has nothing to do with British interests.
Nu cunosc numele niciuneia dintre victimele afgane nevinovate ale acestui război crud, însă știu că războiul nu are nimic de-a face cu interesele britanice.
EnglishThis division into an a priori virtuous 'us' and a somehow wicked 'them' who seek to harm us at any price simply indicates what little understanding there is of the actual principle of integration.
Această diviziune între un "noi” morali a priori şi un "ei” puţin imorali, care caută să ne facă rău cu orice preţ, indică puţina înţelegere a principiului real al integrării.

Sinonime (în engleză) pentru "wicked":

wicked