EN

wonder {substantiv}

volume_up
It is no wonder, and actually not unexpected, that this has happened.
Nu este de mirare și, de fapt, nu este neașteptat, că s-a întâmplat acest lucru.
No wonder that we have problems financing our welfare at this time.
Nu e de mirare că avem probleme de finanţare a bunăstării noastre în acest moment.
It is no wonder that many attempt to leave Burma as they have no other option.
Nu este de mirare că mulţi dintre aceştia încearcă să părăsească Birmania, neavând nicio altă şansă.
wonder (dar şi: marvel)
For a long time, antibiotics were seen as a wonder drug that cured infectious diseases.
Antibioticele au fost considerate mult timp un medicament minune care vindecă bolile infecțioase.
wonder (dar şi: marvel)
wonder (dar şi: marvel, prodigy, wonderful thing)
volume_up
minune {f} (lucru uimitor)
For a long time, antibiotics were seen as a wonder drug that cured infectious diseases.
Antibioticele au fost considerate mult timp un medicament minune care vindecă bolile infecțioase.

Exemple de folosire pentru "wonder" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI wonder whether bluefin tuna or whale will be on the menu served up by our hosts.
Mă întreb dacă gazdele vor include în meniul nostru ton roşu şi carne de balenă.
EnglishI wonder what the Commission has done in the two years to avoid this current crisis.
Mă întreb ce a făcut Comisia în cei doi ani pentru a evita această criză actuală.
EnglishI wonder how many of my fellow Members can identify with what I'm saying.
Mă întreb câţi dintre colegii mei deputaţi se pot identifica cu ceea ce eu spun.
EnglishI wonder what has changed, and I think our citizens might ask what has changed.
Mă întreb ce s-a schimbat şi cred că alegătorii noştri ar putea întreba acelaşi lucru.
EnglishI wonder about the usefulness of such calculations - what will they actually tell us?
Mă întreb care este utilitatea acestor calcule - ce ne vor spune ele, de fapt?
EnglishI do wonder though whether, in this House, we know what the real economy is.
Mă întreb totuşi dacă în această instituţie ştim ce înseamnă economia reală.
EnglishNevertheless, you sometimes wonder whether the glass is half full or half empty.
Cu toate acestea, uneori te întrebi dacă paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol.
EnglishTherefore, I wonder whether we can perhaps vote down that part of the compromise.
În consecinţă, mă întreb dacă este posibil să respingem acea parte din compromisul propus.
EnglishIt is no wonder, and actually not unexpected, that this has happened.
Nu este de mirare și, de fapt, nu este neașteptat, că s-a întâmplat acest lucru.
EnglishThis makes you wonder whether these animals were to be transported in a Ferrari.
Acest lucru te face să te întrebi dacă aceste animale trebuiau transportate într-un Ferrari.
EnglishMany people wonder how it is possible to protect animals while they are being killed.
Mulţi se întreabă cum este posibil să protejăm animalele în momentul uciderii acestora.
EnglishHowever, I often wonder what these individual areas of policy themselves achieve.
Totuși, mă întreb adesea ce realizează aceste domenii politice individuale de unele singure.
EnglishI wonder how we can tackle such a sensitive issue in the absence of such a study.
Mă întreb cum am pitea aborda o problemă atât de sensibilă în absența unui astfel de studiu.
EnglishI wonder if it would not have been possible to approve it some months ago.
Mă întreb dacă nu ar fi fost posibil să o aprobăm cu câteva luni în urmă.
EnglishIt makes one wonder who could have developed such a complicated system.
Te face să îţi pui întrebarea cine a putut crea un sistem aşa de complicat.
EnglishOne can only wonder, then, what impact this declaration will really have.
Ne putem întreba doar, atunci, ce impact real va avea această declarație.
EnglishNo wonder that we have problems financing our welfare at this time.
Nu e de mirare că avem probleme de finanţare a bunăstării noastre în acest moment.
EnglishI even wonder at times where the glass is, when it comes to Bosnia.
Uneori, eu mă întreb chiar unde este paharul, atunci când vine vorba despre Bosnia.
EnglishI just wonder why, over the past years, our EU leaders have been trying to charm him.
Mă întreb doar de ce, de-a lungul ultimilor ani, liderii noștri UE au încercat să-l farmece.
EnglishI do wonder, however, about the content of several negotiating chapters.
Mă întreb totuși care este conținutul mai multor capitole de negociere.