Traducere engleză-suedeză pentru "beyond reasonable doubt"

EN

"beyond reasonable doubt" suedeză traducere

EN beyond reasonable doubt
volume_up
[exemplu]

1. Judiciar

beyond reasonable doubt

Traduceri similare în dicționarul englez-suedez

beyond adverb
Swedish
beyond prepoziţie
reasonable adjectiv
reason substantiv
doubt substantiv
to doubt verb
doubts substantiv
Swedish

Exemple de folosire pentru "beyond reasonable doubt" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishThis has been proven beyond reasonable doubt by foreign and Austrian studies.
Detta beläggs av både utländska och österrikiska studier i tillräcklig utsträckning."
EnglishThis has been proven beyond reasonable doubt by foreign and Austrian studies.
Detta beläggs av både utländska och österrikiska studier i tillräcklig utsträckning. "
EnglishOn these issues, the public are seeking assurances beyond reasonable doubt.
När det rör dessa frågor vill allmänheten ha garantier där det inte råder några tveksamheter.
EnglishOnly if all the arguments are in your favour and beyond reasonable doubt should you haul someone before the courts.
Man inte ställa någon inför rätta förrän man har alla argument på sin sida och de är utom allt rimligt tvivel.
EnglishIt is well known that the Verts/ALE Group strongly opposes the extensive introduction of biometrics until its necessity is proved beyond reasonable doubt.
Det är väl känt att Verts/ALE-gruppen kraftigt motsätter sig ett allmänt införande av biometrik innan det är ställt utom rimligt tvivel att det är nödvändigt.
EnglishNevertheless, the Verts/ALE Group is very reluctant to accept any use of biometrics in the EU until its necessity is proven beyond reasonable doubt.
Trots detta är Verts/ALE-gruppen mycket ovillig att godta någon som helst användning av biometriska uppgifter inom EU innan den obestridliga nyttan med sådana uppgifter har påvisats.
EnglishWhilst assuring that the ex-detainees are treated with dignity we have to ensure that they are innocent beyond reasonable doubt before taking any decisions.
Vi ska se till att före detta interner behandlas med värdighet, men vi måste också se till att det inte finns något rimligt tvivel om att de är oskyldiga innan vi fattar några beslut.
EnglishScience has still not proven beyond reasonable doubt that there is a direct link between these chemical substances and changes in human hormone levels.
Vetenskapen har ännu inte kommit så långt att man på ett tydligt och övertygande sätt har kunnat påvisa ett direkt samband mellan dessa kemiska ämnen och förändringar i det mänskliga hormonsystemet.