Traducere engleză-suedeză pentru "canvassing"

EN

"canvassing" suedeză traducere

volume_up
canvassing {substantiv}

EN canvassing
volume_up
{substantiv}

1. Politică

canvassing
volume_up
röstvärvning {comm. gen.}

Sinonime (în engleză) pentru "canvassing":

canvassing

Exemple de folosire pentru "canvassing" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishYou say that anti-Europeans ran up and down steps, went out canvassing.
Ni säger att antieuropéerna sprang upp och ned i trappor och gick ut och värvade röster.
EnglishSecondly, canvassing for the Jihad is a problem, for we practise freedom of opinion.
För det andra innebär yttrandefriheten att vi har problem med värvning av anhängare till Jihad.
EnglishIs it not time we penalised the entire canvassing activity as such in our Member States?
Är det inte dags att vi lagstiftar mot hela värvningsverksamheten som sådan i våra medlemsstater?
EnglishIs it not time we penalised the entire canvassing activity as such in our Member States?
Vissa länder förbjuder organisationerna, andra gör det inte.
EnglishI was with Mrs Banotti, who was canvassing in my home town yesterday.
Jag följde med Banotti, som värvade röster i min hemstad i går.
EnglishI am actively canvassing for a yes-vote in the referendum which I hope will be carried.
Jag arbetar aktivt för att man röstar ja i den folkomröstning, som jag hoppas man kommer att besluta om.
EnglishI believe this emphasises the fact that we are canvassing for confidence in the new currency within this section of the population too.
Jag tror att det tydligt framgår att vi försöker upprätta förtroendet för den nya valutan även inom denna befolkningsgrupp.
EnglishCertainly one of the issues on the ground that I came across when canvassing was that people do object to different standards.
En viktig fråga för de berörda som jag stötte på när jag var ute i min valkrets är att människor verkligen motsätter sig olika standarder.
English. - Madam President, when I was canvassing for a 'yes' vote for the Treaty of Lisbon, I gave Irish citizens 10 reasons to vote 'yes' to Lisbon.
för ALDE-gruppen. - (EN) Fru talman! När jag värvade röster för ett ”ja” till Lissabonfördraget gav jag de irländska medborgarna tio skäl att rösta ”ja”.
EnglishEntrepreneurs canvassing support for such an approach - the development of sustainable initiatives for this green technology - are still running into a huge number of obstacles.
Entreprenörer som ber om stöd för en sådan linje - att utveckla hållbara initiativ för denna gröna teknik - stöter fortfarande på enormt många hinder.
EnglishThis really benefits no one, not even the usual suspects in Iran, although they are delighted and are already canvassing European governments to do business with them and forget the reformers.
Det gynnar verkligen ingen, inte ens de vanliga misstänkta i Iran, trots att de är mycket nöjda och redan bearbetar Europas regeringar för att göra affärer med dem och glömma reformivrarna.