Traducere engleză-suedeză pentru "tutelage"

EN

"tutelage" suedeză traducere

volume_up
tutelage {substantiv}

EN tutelage
volume_up
{substantiv}

tutelage
However, we must also ensure that measures are taken which we must support through dialogue based on equality and an absence of tutelage.
Vi måste trots allt se att det finns goda intentioner och försök som vi bör stödja i form av en dialog och ej genom ett förmyndarskap.
The monitoring committee set up by paragraph 1 of the text of the Socialist resolution is placed under the tutelage of the Commission and of Parliament.
Den övervakningskommitté som inrättas genom punkt 1 i den socialistiska resolutionen innebär att kommissionen och parlamentet ställs under förmyndarskap.

Sinonime (în engleză) pentru "tutelage":

tutelage

Exemple de folosire pentru "tutelage" în suedeză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

EnglishUnder your tutelage, she's exploring the challenging world of bare midriffs.
Men dig som lärare, utforskar hon den utmanande världen.
EnglishI do not understand for what reasons the Commission wanted to place the future agency under its tutelage.
Jag förstår inte skälen till att kommissionen har önskat ställa byrån under sitt förvaltarskap.
EnglishThis scandalous text is attempting, with rare hypocrisy, to place universities under the exclusive tutelage of Brussels.
I denna skandalösa text försöker man med sällan skådat hyckleri ställa universiteten under Bryssels exklusiva förvaltarskap.
EnglishMr President-in-Office of the Council, I am confident that this will be tackled in a suitably positive manner under your tutelage.
Ärade ordförandeskap i rådet, jag är övertygad om att det kommer att utformas på ett positivt sätt under er ledning.
EnglishThirty years later, we can say that that 1968 Brussels Convention, under the jurisdictional tutelage of the Court of Justice, has progressed satisfactorily during that time.
Trettio år senare kan man säga att denna Brysselkonvention från 1968, under EG-domstolens juridiska beskydd, har följt en tillfredsställande väg under denna tid.
EnglishThere are many facts proving that attempts are being made to make the Charter an instrument for imposing unity on the Member States and for maintaining supraconstitutional tutelage over them.
Det finns många faktorer som visar att man försöker att göra stadgan till ett bindande gemenskapsinstrument med makt över medlemsstaternas författningar.
EnglishThis is why it seems to me relevant, as the Commission proposes, to place this authority under the triple tutelage of the Commission, the Council and the European Parliament.
Det förefaller mig därför lämpligt att, såsom kommissionen föreslår, placera denna myndighet under överinseende av tre parter, nämligen kommissionen, rådet och Europaparlamentet.

Mai multe cuvinte