FI kiusata
volume_up
[kiusaan|kiusannut] {verb}

kiusata (dar şi: vaivata)
Tämän ongelman takia hän jäi sivuun, muut oppilaat kiusasivat häntä ja opettajat tulivat väliin vain harvoin.
Because of his problem, he was marginalised and bullied by fellow pupils and teachers did very little to intervene.
On jo ryhdytty toimiin, jotka koskevat kohtuutonta tai laitonta sisältöä sekä haitallista käyttäytymistä, kuten lasten hyväksikäytön valmistelu tai kiusaaminen, jotka on mainittu.
Action has already been taken on undue or illegal content but also against harmful behaviour or conduct such as grooming or bullying, which have been mentioned.
Kaikki tapaukset, joissa lapsi tai nuori kohtaa internetissä ei-toivottuja pyyntöjä tai kiusaamista, on otettava vakavasti, niistä on ilmoitettava ja ne on käsiteltävä asianmukaisesti.
Any incident where a child or young person is confronted on the Internet with unwanted requests or even bullying must be taken seriously, reported and handled in an appropriate manner.
kiusata
kiusata (dar şi: vaivata)
kiusata (dar şi: vaivata)
Emme ole lapsia, joita näpäytetään sormille, emme anna virkamiesten kiusata meitä.
We are not children who can be taken to task; we shall not be harassed by civil servants.
Tarpeeksi usein olen saanut kokea, miten äärioikeistolaiset ovat kiusanneet ulkomaalaisia ja vain eri tavalla ajattelevia tai miten äärioikeistolaiset ovat yrittäneet kiusata heitä.
I have seen often enough how right-wing extremists have harassed - or attempted to harass - foreigners, or even those who hold different beliefs.
kiusata (dar şi: ahdistella)
kiusata (dar şi: vaivata, ahdistella)
volume_up
to hassle [hassled|hassled] {vb.} [colocv.]
kiusata (dar şi: häiritä)
kiusata (dar şi: vaivata, ruinata)
kiusata (dar şi: vaivata)
kiusata (dar şi: ärsyttää, loukata)

Exemple de folosire pentru "kiusata" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishEmme ole lapsia, joita näpäytetään sormille, emme anna virkamiesten kiusata meitä.
We are not children who can be taken to task; we shall not be harassed by civil servants.
FinnishEi ole minkäänlaista poliittista syytä kiusata ihmisiä sillä tavoin kuin siellä tehdään.
There can be no political justification for ill-treating people as is happening there.
FinnishOn järjetöntä kiusata eläimiä niin pitkään, ennen kuin ne teurastetaan.
It is crazy to drag animals around for so long before they are slaughtered.
FinnishTämä ei ole mikään ympäristöohjelma, vaan sillä on vain tarkoitus kiusata kansalaisia.
This programme is not about the environment; it is designed to make a public nuisance of itself.
FinnishOsoittaa erikoista tapaa arvottaa asioita, että jotkut tässä parlamentissa ovat päättäneet kiusata juuri häntä.
It shows an extraordinary set of priorities that he should be the person that some in this Chamber have chosen to pick on.
FinnishEtenkin tämän lainsäädännöllisen paketin yhteydessä olisi hyvin helppoa kiusata tiettyä ammattiryhmää katsomatta tätä pidemmälle.
It would be very easy, especially with this legislative package, to pick on a particular occupational group and look no further.
FinnishVerot ja EU ovat kiihotussanoja, jotka voidaan käytännössä aina tulkita ja ymmärtää väärin siten, että EU yrittää taas kerran kiusata kansalaisia uusilla rasitteilla.
‘Tax’ and ‘EU’ are inflammatory words virtually always capable of being interpreted and misunderstood to mean that Europe, the EU, is yet again attempting to impose on the public.