Traducere finlandeză-engleză pentru "luonnonvarat"

FI

"luonnonvarat" engleză traducere

FI

luonnonvarat {plural}

volume_up
luonnonvarat (dar şi: voimavarat, resurssit)
Valtion luonnonvarat ovat, ja niiden tulee jatkossakin olla, kansallinen kysymys.
A country's national resources are and should remain a national concern.
Tämä tapahtuu Afrikassa, jolla on maailman mantereista rikkaimmat luonnonvarat.
This is happening in Africa, the continent of the world richest in natural resources.
Sillä on runsaat luonnonvarat ja paljon työvoimaa.
It is a country rich in natural resources and rich in the resources of its people.

Exemple de folosire pentru "luonnonvarat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

FinnishValikoimaton trooli- ja pitkäsiimakalastus tyhjentävät meriemme elolliset luonnonvarat.
Indiscriminate trawling and longline fishing empty our seas of marine life.
FinnishNämä luonnonvarat ovat yhteistä omaisuuttamme, jota meidän on suojeltava erittäin valppaasti.
This heritage is our shared asset and, in order to protect it, we must be extremely vigilant.
Finnish1:39 Meitä ohjailee tällä hetkellä kaikki nuo luonnonvarat, joita käytämme loppuun yhä nopeammin.
1:39 We're really dominated now by those things that we're using up faster and faster and faster.
FinnishAjatelkaapa, miten yksitoikkoiselta Eurooppa näyttäisi, jos kaikki luonnonvarat olisivat jakautuneet tasan.
Think how monotonous Europe would have looked if the distribution had been equal everywhere.
FinnishSe ei onnistu, jos radiotaajuuksien kaltaiset niukat luonnonvarat huutokaupataan eniten tarjoavien suuryhtiöiden monopolikäyttöön.
This will not be possible if such a restricted natural resource as the radio spectrum is auctioned off for the monopolised use of the highest bidding major companies.
FinnishLaivaliikenteen, ilmastonmuutoksen ja saastumisen torjunnan väliset yhteydet ovat olennaisia, jos aiomme säilyttää meriemme ja valtameriemme yhteiset luonnonvarat.
The links between shipping, climate change and tackling pollution are essential if we are to preserve the common resource of our seas and oceans.
FinnishOn paitsi alueen myös Unkarin ja koko unionin etujen mukaista, että nämä ainutlaatuiset luonnonvarat säilyvät myös tuleville sukupolville.
It is not just in the interests of the area affected but in the interests of Hungary and the entire Union that this unique natural asset is not lost to future generations.
FinnishEnergiatehokkuus on erittäin tärkeä aihe, koska olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, että luonnonvarat, joista saamme energiamme, vähenevät koko ajan ja loppuvat jossain vaiheessa.
Energy efficiency is an extremely important topic because we are well aware that the natural reserves from which we obtain our energy are dwindling all the time and will run out at some point.