Traducere maghiară-engleză pentru "bármi"

HU

"bármi" engleză traducere

EN

HU bármi
volume_up
{adverb}

Bármi is történik, feltétlenül természetes folyamatként kell lezajlania.
Whatever happens, it is imperative that it proceed naturally.
Nisby hallani fog róla, ahogyan Sir Jaucinet és a sötét alak is, bármi legyen is a neve.
Nisby will hear, also Sir Jaucinet, and the dark creature as well, whatever his name and his nature.
Bármi is volt a belsejében, érzékeny szerkezet lehetett, ha ennyire vigyáztak rá.
Whatever was inside the cylinder was supposed to be protected against shock.
Tehát akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.
Therefore, whether you eat or drink, or whatsoever else you do, do all to the glory of God.
Hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, akár szolga, akár szabad ember, jutalomban részesíti az Úr.
Knowing that whatsoever good thing any man shall do, the same shall he receive from the Lord, whether he be bond or free.
Európának őrködnie kell a szabad választáshoz való jog felett és meg kell előznie, hogy bármi is alááshassa azt.
Europe must also remain on guard as regards the right to free choice and prevent it from being undermined in any form whatsoever.

Exemple de folosire pentru "bármi" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianAz életemről mindent megtudhatnak Rhodától, nem mintha bármi érdekes volna benne.
They could get all the dope about my life from Rhoda - and there's nothing there.
HungarianAz opt-out bármi áron való megszüntetéséhez való ragaszkodás szent tehénné vált.
The insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Hungarian- Akkor osztozol a sorsomban - vont vállat a hajó küldötte -, bármi legyen is az.
'Then you may get to share my fate,' the ship's representative told him breezily.
HungarianOldalukon pisztoly lógott; Mark előbb vette észre a pisztolyt, mint bármi mást.
They had pistols on their hips, and Mark noticed the pistols before anything else.
HungarianDehát mindez nagyon régen történt, és nem hiszem, hogy lett volna bármi folytatása.
But anyway, that was a long time ago and I don't think anything ever came of it.
HungarianAz elmúlt hónapban nem hiszem, hogy beszéltem volna bármi másról, mint Schengen.
I do not think I have spoken about anything other than Schengen for the last month!
HungarianBármi mást sugallni azonban csak az Európai Unióhoz való teljes fixáció lenne.
To suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.
HungarianBármi elektronikusan vezérelt dolog jön egy mérföldes körzetbe,...azonnal bezár.
Anything electronically powered that comes within a mile radius instantly shuts down.
HungarianValójában úgy hitték, hogy bármi, ehhez a struktúrához hasonló dolog eleve lehetetlen.
And indeed they thought that anything like this structure was impossible per se.
HungarianJézusom, csak nem hiszi, hadnagy úr, hogy bármi közöm volna a gyilkossághoz?
For Christ's sake, Lieutenant, you don't think I had anything to do with that.
HungarianAmennyiben a szavazás végén bármi hozzáfűzni való van, arról tájékoztatom önöket.
If there is anything to add at the end of the vote, I will bring it to you.
HungarianSzó sincs róla: egyikük se fest úgy, mint akinek bármi köze lehetne egy filmsztárhoz.
Not this lot - none of them looked likely to have anything to do with a film star.
HungarianNem úgy látom, mintha bármi baj lenne az elméjével mondta az egyik ápolónő.
`I don't really see anything mentally wrong with her,' said one of the nurses.
HungarianMáskülönben csak üres frázisokat hangoztatunk anélkül, hogy bármi is lenne mögöttük.
Otherwise we shall go on mouthing empty phrases with nothing to back them up.
HungarianInkább azt hiszem, arra kaptak parancsot, hogy fogjanak hobbitokat, élve, bármi áron.
But I think the Orcs had been commanded to capture _hobbits_, alive, at all costs.
HungarianKözölték, ha bármi olyat mondok, ami felzaklatja Önt, kikapcsolják a mikrofont.
I am told that if I say anything which upsets you, then the microphone will be cut off.
HungarianFogait kimutatta, de arckifejezése inkább fájdalmas grimasznak tűnt, mint bármi másnak.
His teeth were bared, but it seemed as much a grimace of pain as anything else.
HungarianBármi rejtőzködhet az út mellett... farkas, medve vagy még annál is rosszabb.
Anything could be hiding beside the road - wolves, bears - or even worse.'
HungarianEzt a leckét, talán könnyebben, mint bármi mást röpke életében, jó diákként megtanulta.
In this, as in perhaps no other lesson in his short life, he was a good pupil.
HungarianGuild rábámult; jobban meglepte ez a szitok, mint bármi más, ami előzőleg elhangzott.
Guild gaped at her, more surprised by that than by anything else that had been said.