Traducere maghiară-engleză pentru "lényeges"

HU

"lényeges" engleză traducere

volume_up
lényeges {substantiv}
HU

lényeges {substantiv}

volume_up
lényeges (dar şi: alapvető, kiemelkedő, jelentős, fontos)
Megértem, hogy ez az Európai Parlament számára lényeges szempont.
It is clear to me that this is a significant aspect for the European Parliament.
Az EU szabályai szerint ez nagyon lényeges összeférhetetlenséget jelent.
Under the rules of the EU, this means a very significant conflict of interests.
Ez egy lényeges mentesítés, mert ez az utolsó mentesítés a választások előtt.
This was a significant discharge, because it is the last discharge before the elections.

Exemple de folosire pentru "lényeges" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

HungarianÉs van még egy lényeges elem: ezek az intézkedések nem korlátozódhatnak Európára.
There is also another important element: this is not confined merely to Europe.
HungarianA lényeges különbség aközött van, hogy az intézmény lehetővé tesz, vagy akadályoz.
And the tension here is between institution as enabler and institution as obstacle.
HungarianAz első, a kabotázs kérdése, amely - úgy tűnik - e csomag egyik lényeges eleme.
The first one, the matter of the cabotage, seems to be a major item of this package.
HungarianNem csupán a jogbiztonság, de a piaci hitelesség szempontjából is lényeges.
It is important, not just for legal certainty, but also for market credibility.
HungarianPontos népességi adatokra van szükség a lényeges jogszabályoknak való megfeleléshez.
Accurate data on the population are required to comply with important legislation.
Hungarian. - (DE) Én lényeges fenntartásaim ellenére a jelentés mellett szavaztam.
in writing. - (DE) I voted in favour despite having strong reservations.
Hungarian(Nevetés) Kételkedhet-e bárki, hogy van válasz erre a kérdésre, és hogy ez lényeges?
(Laughter) Is there any doubt that this question has an answer, and that it matters?
Hungarian- Csak nem gondolja, Poirot - mondta Weston -, hogy ez a fürdőügy lényeges?
Weston said: You don't think this bath question is important, do you, Poirot?
HungarianEgy értékelési mechanizmus létrehozása minden tagállam számára lényeges.
The establishment of an evaluation mechanism is important for all Member States.
HungarianGyakran hiányzik azonban a hálózatépítés szempontjából oly lényeges európai dimenzió.
However, the European dimension so necessary for networking is often lacking.
HungarianFigyelni fogjuk az elnökséget, hogy végrehajtsa három lényeges prioritását.
We will be looking to the Presidency to implement three important priorities.
HungarianÍgy lényeges, hogy a szabályok megbízható tudományos véleményen alapuljanak.
It is important, therefore, that the rules are based on reliable scientific opinion.
HungarianLényeges szempont volt, hogy a kutya akár ajándéknak is hihette a kolbászt.
A persuasive point could be made that the dog had thought of the sausage as a gift.
HungarianNagyon lényeges, hogy ne eredjen el addig az eső, amíg ki nem megyünk a helyszínre.
It is of importance that it should not rain before we are able to go over the ground.
HungarianAz új komitológiai szabályok meghatározása a jogalkotási eljárás egyik lényeges része.
Defining the new comitology rules is a key element of the legislative process.
HungarianEz különösen akkor lényeges, amikor a termékek állítólag "természetesek”.
This is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
HungarianAz euró stabilitása rendkívül lényeges kereskedelmi partnereink bizalma szempontjából.
The euro's stability is of paramount importance to the trust of our trade partners.
HungarianA lényeges célkitűzés az, hogy az ifjúsági szervezetek részt vegyenek benne.
The important prevailing aim is that youth organisations should take part.
HungarianÍme a lényeges különbség ezek között: a LOLcats közösségi értékeket képvisel.
Here is the critical difference between these: LOLcats is communal value.
HungarianEbben a gengszterszakmában igen lényeges, hogy ne terjedjen el semminek a híre mondtam.
The whole point of this kind of racket is that things are not talked about, I said.