Traducere poloneză-engleză pentru "fala"

PL

"fala" engleză traducere

PL fala
volume_up
{feminin}

1. general

fala
volume_up
wave {substantiv}
Ta fala jest znacznie większa, o wiele silniejsza, i to jest oczywiście fala technologii.
That wave is much larger, much more powerful, and that's of course the wave of technology.
Przecież fala protestów została wywołana niedotrzymanymi obietnicami reform politycznych.
After all, the wave of protests was triggered by broken promises of political reform.
Druga fala, ze zmutowanym wirusem, zabiła najwięcej.
The second wave was the mutated, super-killer wave.
fala (dar şi: zmarszczka)
volume_up
ruffle {substantiv} (on water, surface)
fala (dar şi: atak, bunt, epidemia, nagła fala)
volume_up
outbreak {substantiv}
fala (dar şi: nabrzmienie, opuchnięcie)
volume_up
swell {substantiv}

2. "krytyki", figurativ

fala
volume_up
torrent {substantiv} [fig.]
Fala sieci społecznościowych i technologii czasu rzeczywistego fundamentalnie zmienia nasze zachowanie.
A torrent of peer-to-peer social networks and real-time technologies, fundamentally changing the way we behave.

Sinonime (în poloneză) pentru "fala":

fala
Polish

Exemple de folosire pentru "fala" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishPaństwa te nie mogą radzić sobie same z tym kryzysem humanitarnym i falą imigracji.
They cannot cope alone with these emergency humanitarian and immigration situations.
PolishW Unii Europejskiej miała miejsce fala postępowań i pozwów sądowych.
There has been a flood of proceedings and actions in the European Union.
PolishKolejna fala spekulacji, przy której stopy pożyczek sięgają zenitu.
A new orgy of speculation, with borrowing rates hitting historic highs.
PolishNawet najprostszy rybak może powiedzieć, że fala raz przychodzi, a raz odchodzi.
Even the simplest of fishermen would be able to tell you that the tide comes in and the tide goes out.
PolishPrzytłoczyła mnie fala opinii w sprawie wspólnego stanowiska, które mój rząd również poparł.
I was inundated with opinions on the common position, which my government has also approved.
PolishInne efekty pojawią się zapewne jak odbita fala i także przyniosą straty.
There is bound to be a ripple effect causing further losses.
Polish. ~~~ Ta energia i pęd, "fala W", zaczęły się 8 lat temu.
And the third principle of happiness, which I've realized recently.
PolishAle nowa fala paleontologów, moich studentów, gromadzi biomarkery.
They take the sediment itself, they extract the oil from it,
PolishObecnie Europa jest zalewana falą tsunami islamskich imigrantów z Barbarii w Północnej Afryce.
At the moment, Europe is being flooded by a tsunami of Islamic immigrants from Barbary, North Africa.
PolishPo Tunezji przyszła teraz kolej na Egipt, a dalsza fala protestów szerzy się na Bliskim Wschodzie.
After Tunisia, now it is Egypt's turn, with further protests spreading throughout the Middle East.
PolishRuch, który obserwujemy, jest w rzeczywistości falą.
The movement which we are witnessing is, in fact, a groundswell.
PolishW 2003 roku fala upałów pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar.
The 2003 heatwave claimed tens of thousands of lives.
PolishUnia Europejska jest głęboko zaniepokojona falą przemocy na tle politycznym w Zimbabwe w ostatnich miesiącach.
The EU is deeply concerned at the upsurge in political violence seen in recent months in Zimbabwe.
PolishOd półtora miesiąca światem arabskim, od Tunezji po Jemen, wstrząsa fala czy też wicher wolności.
The Arab world has been shaken for a month and a half, from Tunisia to Yemen, by a shockwave or wind of freedom.
PolishLudzie nie lubią takich rzeczy, więc powstała fala wsparcia, aby ktoś coś zrobił.
And, you know, this didn't sit well with people, and so there was this outpouring of support for people to do something about this.
PolishCzy angielski jest falą tsunami, która zmywa inne języki?
Is English a tsunami, washing away other languages?
Polish. ~~~ Głębokość 15m, duża fala, woda przelewa się przez pokład.
We're about 100 miles off the coast of Russia: 50-foot seas, big waves, green water coming over the wheelhouse, right?
PolishTaka fala wyższego wykształcenia często wraca do domu.
This tide of higher education often returns home.
PolishStrategia ta spotkała się również z falą krytyki.
The strategy has also attracted a lot of criticism.
PolishFala petrodolarów czyni z Rosji odradzające się mocarstwo, ale ona wszystko widzi w kategoriach wyrównania.
A flood of petrodollars is making Russia a resurgent power but, regrettably, it sees everything in zero-sum terms.