Traducere poloneză-engleză pentru "kochający"

PL

"kochający" engleză traducere

volume_up
kochać {vb. imperf.}

PL kochający
volume_up
{adjectiv masculin}

kochający (dar şi: przywiązany)
A ja na to -- to cały czas siłowanie się na rękę, ale serdecznie -- i mówię: „Miałem kochającego i troskliwego ojca i dlatego nie jestem zabawny”.
And I said -- these are all arm wrestles, but they're affectionate -- and I said, "My father was loving and supportive, which is why I'm not funny."
kochający (dar şi: opiekuńczy, oddany, ciepły, przyjazny)
volume_up
caring {adj.}
To bardzo niepodobne do kogoś pochodzącego z kochającej, troskliwej i apolitycznej rodziny.
This is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
Ale wydaje się, że jednak często zbyt wiele wymaga się od potencjalnych kochających i troskliwych rodziców, którzy rezygnują z procesu.
But what often appears the case is that potential loving, caring parents are put through too much and simply leave the process.
kochający (dar şi: czuły)
volume_up
doting {adj.}
To wspierający przyjaciele i kochająca siostra.
It was advocating friends and a doting sister.
kochający (dar şi: kochająca, kochające, miłościwy, tkliwy)
volume_up
loving {adj.}
Maitreja znaczy miłość, kochający, wiecie, w sanskrycie.
"Maitreya" means love, "the loving one," in Sanskrit.
Tak, istnieje wiele rodzin, które pragną zapewnić dzieciom kochającą rodzinę.
Yes, there are many families willing to give loving homes to children.
I popatrzyłam w tę ufną, kochającą buzię, i powiedziałam: "O, nie.
(Laughter) ~~~ And I looked into this trusting, loving face, and I said, "Oh, no.