Traducere poloneză-engleză pentru "niedostępny"

PL

"niedostępny" engleză traducere

PL

niedostępny {adjectiv masculin}

volume_up
niedostępny (dar şi: nieobecny, na wyjeździe)
Umieścić plaster w oryginalnej saszetce, następnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wyrzucić w miejsce niedostępne dla dzieci.
Put the patch in the original sachet and then throw it away safely, out of the reach of children.
Umieścić plaster w oryginalnej saszetce, następnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wyrzucić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Put the patch in the original sachet and then throw it away safely, out of the reach of children.
Musimy obalić przekonanie, że stanowią one wartość niedostępną dla większości, tworząc określoną politykę w celu zwiększenia poziomu inwestycji w tym sektorze.
We must get away from the perception that they are a luxury, but make specific policies to boost investment in this sector.
niedostępny (dar şi: nieprzystępny)
Pamiętaj, że gdy Google Mail jest niedostępny, Twoje wiadomości i informacje osobiste są bezpieczne.
Please note that while Google Mail is inaccessible, your messages and personal information are safe.
Mogą to być na przykład wysokie mosty, niedostępne dla ekip ratowniczych.
There may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Europejskie programy zatrudnienia są niedostępne dla ludności takich miast jak Livani, Preili, Kraslava, Ludza, Aglona i Dagda.
European employment programs are inaccessible to the population of such towns as Livani, Preili, Kraslava, Ludza, Aglona and Dagda.
niedostępny (dar şi: nieosiągalny)
Obraz tła jest tymczasowo niedostępny.
The background image is temporarily unavailable.
Łączność szerokopasmowa jest niedostępna dla 10% obszaru tego kraju, a większość tych
Broadband is unavailable in 10% of the country and the majority of that
Usługa Picasa jest aktualnie niedostępna, dlatego nie można wyświetlić obrazu tła.
Picasa is unavailable right now so the background image can't be shown.
niedostępny (dar şi: nieosiągalny)
niedostępny
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
Store out of reach and sight of children.

Sinonime (în poloneză) pentru "niedostępny":

niedostępny

Exemple de folosire pentru "niedostępny" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishTen prawie niedostępny kraj jest jednym z najbiedniejszych na świecie.
This hardly accessible country is one of the poorest in the world.
PolishMówi się, że jest to instrument osiągalny w miastach, natomiast niedostępny dla obszarów wiejskich
People are saying that this is an urban instrument to which rural areas have no access.
PolishŻylibyśmy, zbieralibyśmy wiedzę w sposób obecnie jest dla nas niedostępny.
Then you could live sorts of lives and accumulate wisdoms that are just not possible for humans as we currently are.
PolishJeśli z jakiegoś powodu lekarz prowadzący jest niedostępny należy natychmiast skontaktować się z innym lekarzem.
If your doctor cannot be reached for any reason, an alternate should be contacted immediately.
PolishPozwala im to kontrolować świat w sposób który normalnie jest dla nich niedostępny.
And that's a really, like -- it gives them a handle on a world in a way that they wouldn't -- that they don't often have access to.
PolishW niektórych przypadkach podgląd może być niedostępny.
Some results may not have previews available.
Polishniedostępny w magazynie
PolishZamiennie, w przypadku gdy roztwór doustny jest niedostępny, dawkę można dostosować zwiększając odstępy pomiędzy kolejnymi podaniami, także patrz tabela.
As an alternative, in case the oral solution is not available, the dose can be adjusted by increasing the dosage interval, also shown in the table.
PolishOgromna szkoda, że taki samochód jak Opel stał się dla nich obecnie finansowo niedostępny, i wskutek tego produkcja samochodów upada.
It is an unfortunate fact that, at present, these people are finding it increasingly difficult to afford a car such as an Opel, and the result is the collapse of car manufacturing.
PolishW 91 i 92 wybraliśmy ministra finansów i premiera, którzy otworzyli Indie na świat zamiast dalej przedstawiać je jako zamknięty i niedostępny kraj tajemnic.
1991,'92, we found a finance minister and a prime minister willing to let the world look at India, rather than be this great country of intrigue and mystery in this closed country.
PolishNa stronie internetowej poprosiliśmy, "Jeśli zobaczysz defibrylator AED, zaznacz gdzie się znajduje, powiedz, kiedy można go użyć", bo może być niedostępny w godzinach przyjęć.
We set up a website and asked the crowd, "If you see an AED, please submit it, tell us where it is, tell us when it's open," since sometimes in office hours sometimes it's closed, of course.