Traducere poloneză-engleză pentru "posmak"

PL

"posmak" engleză traducere

PL posmak
volume_up
{masculin}

1. general

posmak
volume_up
after-taste {substantiv}
posmak
volume_up
aftertaste {substantiv}
Ten gorzki posmak zamienił się w uczucie satysfakcji.
That bitter aftertaste has now been converted into satisfaction.
Liczne nieprawidłowości również pozostawiają gorzki posmak, zwłaszcza gdy posiadają bezpośredni związek z instytucjami UE.
The numerous irregularities also leave a bitter aftertaste, especially when they have a direct connection to the EU's institutions.
posmak (dar şi: klimat)
volume_up
flavor {substantiv} [engl.-amer.] [fig.]
posmak (dar şi: smak, klimat, koloryt)
volume_up
flavour {substantiv} [engl.-brit.]
posmak
volume_up
whiff {substantiv} [fig.] (trace)
Moim zdaniem, jest w tym posmak wyższości, gdy Europa mówi: "My przestaliśmy korzystać z pracy dzieci, ale wy, Hindusi, ciągle z niej korzystacie”.
For me, there is a whiff of superiority here, with Europe saying: 'We have got rid of child labour, but you Indians are still using it'.

2. Gastronomie

volume_up
relish {substantiv}

Exemple de folosire pentru "posmak" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishMusimy jednak przyznać, że ta sprawa ma nieco gorzki posmak.
However, we must recognise that this matter leaves a slightly bitter taste in the mouth.
PolishNiezbyt częste: metaliczny posmak w ustach; zawroty głowy be
Uncommon: metallic taste in the mouth; dizziness
PolishPozwólcie mi, że pokażę wam kilka krótkich klipów, żebyście mieli posmak tego, jak to tam naprawdę wyglądało.
Let me show you some brief clips, so you have a sense for what that actually looked like on the ground.
PolishAle często o nim myśleliśmy, bo zawsze, gdy robiła zapiekankę z tuńczykiem, miała ona lekki posmak czarnego prochu.
But we thought of it often, because every time she'd cook tuna surprise it made -- tasted faintly of gunpowder.
PolishPojawiają się jednak wątpliwości dotyczące wybranych i przygotowanych rozwiązań, gdyż mają one posmak protekcjonizmu.
However, doubts are appearing concerning the approaches that have been selected and drawn up, as they smell of protectionism.
PolishNajczęściej zgłaszane działanie niepożądane, zaburzenie smaku (posmak metaliczny lub gorzki), obserwowano głównie po podaniu sugammadeksu w dawce 32 mg/ kg lub większej.
The most commonly reported adverse reaction dysgeusia (metal or bitter taste) was mainly seen after doses of 32 mg/ kg sugammadex or higher.
PolishTen krok ma posmak reakcyjnego neoliberalizmu, mam jednak nadzieję, że w końcowym głosowaniu zachowany zostanie duch omawianego sprawozdania, na chlubę obecnego Parlamentu.
This step smacks of reactionary neoliberalism, and I hope that the final vote will preserve the spirit of this report and be a credit to this Parliament.
PolishNie oznacza ona sztucznego kreowania miejsc pracy, które deformują nasz rynek pracy i nie oznacza wyrównania różnic społecznych i regionalnych, co ma posmak egalitaryzmu.
It does not mean artificially created jobs which deform the labour market, and it does not mean the levelling out of social and regional differences, which smacks of egalitarianism.
PolishChodzi mi tutaj o przyjęcie budżetu na rok 2011; pewne aspekty tej procedury pozostawiły po sobie gorzki posmak, udało się jednak uniknąć szkodliwej konfrontacji między instytucjami.
I have in mind the adoption of the 2011 budget, certain aspects of which leave a bitter taste in our mouths. However, you avoided a detrimental institutional confrontation.