Traducere poloneză-engleză pentru "przebiegnąć"

PL

"przebiegnąć" engleză traducere

PL przebiegnąć
volume_up
{verb perfectiv}

1. general

przebiegnąć (dar şi: uciekać, zamieścić, zamieszczać, przeprowadzić)
Bo w tobie przebiegłem wojsko, w Bogu moim przekroczyłem mur.
For by thee I run upon a troop; By my God do I leap over a wall.
przebiegnąć (dar şi: trafić, przebiegać, przebiec)

2. "przemknąć"

przebiegnąć (dar şi: migać, zabłysnąć, zamigać, błyskać)
przebiegnąć (dar şi: przemknąć, przemykać, fruwać, śmigać)

3. "dokonać się"

przebiegnąć (dar şi: przejechać, przejeżdżać, uchodzić, przejść)
Również głosowanie w komisji przebiegło bardzo pomyślnie. Sprawozdanie zyskało bezpieczną większość.
The vote in that committee went very well too, and the report was adopted by a comfortable majority.
Bardzo się cieszę ze sposobu, w jaki przebiegło glosowanie.
I am very happy about the way that the vote has gone.
Istotne jest, by proces ratyfikacji tego dokumentu, który ma zostać podpisany w dniu 13 grudnia br., przebiegł bez zakłóceń także w państwach członkowskich.
It is important that the process of ratifying this document, due to be signed on 13 December this year, also goes without a hitch in the Member States.