Traducere poloneză-engleză pentru "wtem"

PL

"wtem" engleză traducere

EN

PL wtem
volume_up
{adverb}

Exemple de folosire pentru "wtem" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

PolishA wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podróżny, a niedostatek twój jako mąż zbrojny.
So shall thy poverty come as a robber, And thy want as an armed man.
PolishWtem zaraził Pan dziecię, które była urodziła żona Uryjaszowa Dawidowi, i zwątpiono o niem.
And Jehovah struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick.
PolishWtem pokazał mu, i stawił twarz swoję smutną, i płakał mąż Boży.
And he settled his countenance stedfastly [upon him], until he was ashamed: and the man of God wept.
Polish(A oto wtem przyjechali mężowie na wozach, i jazda dwoma rzędami.
and, behold, here cometh a troop of men, horsemen in pairs.
PolishWtem usłyszawszy Atalija krzyk zbiegającego się ludu, weszła do ludu do domu Pańskiego.
And when Athaliah heard the noise of the guard [and of] the people, she came to the people into the house of Jehovah:
PolishWtem gdy się sługa twój zabawił tem i owem, oto on zniknął.
And as thy servant was busy here and there, he was gone.
PolishWtem przyszedł Izajasz prorok do króla Ezechyjasza, i rzekł mu: Coć powiedzieli ci mężowie, i skąd przyszli do ciebie?
Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him, What said these men?
PolishWtem przyszedłszy do niego Jezabela, żona jego, rzekła mu: Przedże duch twój tak smutny, że nie jesz chleba?
But Jezebel his wife came to him, and said unto him, Why is thy spirit so sad, that thou eatest no bread?
PolishWtem zasię odstąpił Sedekijasz od króla Babilońskiego.
And Zedekiah rebelled against the king of Babylon.
PolishA wtem, gdy on przychodził, rozdarł go dyjabeł i roztargał; ale Jezus zgromił ducha nieczystego i uzdrowił młodzieńca, i oddał go ojcu jego.
And as he was yet a coming, the demon dashed him down, and tare [him] grievously.
PolishWtem poseł przybieżał do Saula, mówiąc: Pospiesz się, a pójdź; albowiem Filistynowie wtargnęli w ziemię.
But there came a messenger unto Saul, saying, Haste thee, and come; for the Philistines have made a raid upon the land.
PolishWtem się stało słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
The word of Jehovah came unto me again, saying,
PolishWtem rzekł do nich Elizeusz: Nie tać to droga, ani to miasto.
And Elisha said unto them, This is not the way, neither is this the city: follow me, and I will bring you to the man whom ye seek.
PolishWtem mi rzekł: Synu człowieczy
And he said unto me, Son of man, seest thou what they do?
PolishWtem stróż, który stał na wieży w Jezreelu, ujrzawszy poczet Jehu przyjeżdżający, rzekł: Poczet jakiś widzę.
Now the watchman was standing on the tower in Jezreel, and he spied the company of Jehu as he came, and said, I see a company.
PolishWtem usłyszawszy Atalija krzyk zbiegającego się ludu, i chwalącego króla, weszła do ludu do domu Pańskiego.
And when Athaliah heard the noise of the people running and praising the king, she came to the people into the house of Jehovah:
PolishWtem przypadł Zymry i ranił go, i zabił go roku dwudziestego i siódmego Azy, króla Judzkiego, a królował miasto niego.
and Zimri went in and smote him, and killed him, in the twenty and seventh year of Asa king of Judah, and reigned in his stead.
PolishWtem Duch Pański zły przypadł na Saula, który w domu swym siedział, mając włócznią swoję w ręce swej, a Dawid grał ręką swą.
And an evil spirit from Jehovah was upon Saul, as he sat in his house with his spear in his hand; and David was playing with his hand.
PolishA wtem przyszli uczniowie jego, i dziwowali się, iż z niewiastą mówił; wszakże żaden nie rzekł: O co się pytasz, albo co z nią rozmawiasz?
And upon this came his disciples; and they marvelled that he was speaking with a woman; yet no man said, What seekest thou?
PolishWtem strzelili strzelcy na sługi twoje z muru, i zabito kilka sług królewskich, tamże i sługa twój Uryjasz Hetejczyk poległ.
And the shooters shot at thy servants from off the wall; and some of the king's servants are dead, and thy servant Uriah the Hittite is dead also.