Traducere română-engleză pentru "înăuntrul"

RO

"înăuntrul" engleză traducere

RO

înăuntrul {adverb}

volume_up
înăuntrul (dar şi: înăuntru)
Ştiţi, de exemplu, că acest echipament este capabil să găsească substanţe explozive localizate pe, dar nu înăuntrul corpului.
You will be aware, for example, that this equipment is capable of finding explosives located on, but not in, the body.
Acest aspect este deosebit de important pentru Ungaria şi pentru minorităţile ce trăiesc înăuntrul şi în afara graniţelor acestei ţări.
This matter is particularly important for Hungary and for the minorities living inside as well as outside its borders.
Femeile şi fetele cu dizabilităţi sunt subiecţii unui mare risc de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, atât înăuntrul, cât şi în afara căminului.
Women and girls with disabilities are at very great risk of violence, including sexual violence, both within and outside the home.
Aderarea la principiile democratice este importantă dacă se dorește păstrarea și consolidarea identității tibetane atât înăuntrul, cât și în afara Tibetului.
Adherence to democratic principles is important if Tibetan identity is to be preserved and strengthened, both within and outside Tibet.

Exemple de folosire pentru "înăuntrul" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianŞtiţi, de exemplu, că acest echipament este capabil să găsească substanţe explozive localizate pe, dar nu înăuntrul corpului.
You will be aware, for example, that this equipment is capable of finding explosives located on, but not in, the body.
RomanianAcest aspect este deosebit de important pentru Ungaria şi pentru minorităţile ce trăiesc înăuntrul şi în afara graniţelor acestei ţări.
This matter is particularly important for Hungary and for the minorities living inside as well as outside its borders.
RomanianFemeile şi fetele cu dizabilităţi sunt subiecţii unui mare risc de violenţă, inclusiv violenţă sexuală, atât înăuntrul, cât şi în afara căminului.
Women and girls with disabilities are at very great risk of violence, including sexual violence, both within and outside the home.
RomanianAderarea la principiile democratice este importantă dacă se dorește păstrarea și consolidarea identității tibetane atât înăuntrul, cât și în afara Tibetului.
Adherence to democratic principles is important if Tibetan identity is to be preserved and strengthened, both within and outside Tibet.