Traducere română-engleză pentru "în (după)"

RO

"în (după)" engleză traducere

EN
RO

în (după) {prepoziţie}

volume_up
în (după) (dar şi: după, peste, după (temporal))
Un nou guvern va intra în exerciţiul funcţiunii la Praga, în după-amiaza zilei de vineri, 8 mai, după încheierea ultimei reuniuni importante privind coridorul sudic.
A new government in Prague should take office in the afternoon of Friday 8 May after the last big Southern Corridor meeting ends.
Ar trebui atunci să luăm o decizie în şedinţă plenară, în după-amiaza aceasta, la începutul dezbaterii.
A decision should then be taken in plenary this afternoon at the start of the debate.
Un nou guvern va intra în exerciţiul funcţiunii la Praga, în după-amiaza zilei de vineri, 8 mai, după încheierea ultimei reuniuni importante privind coridorul sudic.
A new government in Prague should take office in the afternoon of Friday 8 May after the last big Southern Corridor meeting ends.

Exemple de folosire pentru "în (după)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTotuși, la acea vreme, retrimiterea a ajuns în Parlament după foarte puțin timp.
However, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice.
RomanianExaminăm legislaţia în acest domeniu, după cum a sugerat dl Tavares şi alţii.
We are looking at the law in this respect, as raised by Mr Tavares and others.
RomanianÎn primul rând, după cum am auzit, opoziția libiană nu dorește intervenție străină.
First, as we have heard, the Libyan opposition does not want foreign intervention.
RomanianCând Europa se afla în ruine după cel de-al Doilea Război Mondial, Suedia era neatinsă.
While Europe was left in ruins after the Second World War, Sweden was untouched.
RomanianRezoluţia 1822 prevede o revizuire a măsurilor conţinute în aceasta după 18 luni.
Resolution 1822 provides for a review of the measures contained in it after 18 months.
RomanianComisia adoptă o carte verde privind politica comună în domeniul pescuitului după 2002.
The Commission adopts a Green Paper on the common fisheries policy after 2002.
RomanianŞtiu că doriţi să discutăm şi probleme instituţionale în această după-amiază.
I know that you also want to discuss institutional matters this afternoon.
RomanianVizualizați imaginile și videoclipurile în Windows Explorer după ce s-au importat.
View the pictures and videos in Windows Explorer after they're imported
RomanianÎn plus, după cum spunea poetul Emerson, nu există istorie, există doar biografii.
Moreover, as the poet Emerson taught us, there is no such thing as history, only biography.
RomanianPoate că nu aţi fost prezentă în această după-amiază la discursul preşedintelui Havel.
You may not have been present this afternoon, when President Havel spoke.
RomanianRenaşterea limbii galeze în ultimii 15 ani după descentralizare a fost meteorică.
The revival of the Welsh language over the past 15 years since devolution has been meteoric.
RomanianAdesea, situaţia se schimbă foarte puţin după intrarea în vigoare a legilor.
Often the situation changes very little after the laws come into force.
RomanianÎn primul rând, după cum am auzit, numărul actelor de violenţă a crescut în acest an.
Firstly, as we have heard, violence has been on the increase this year.
RomanianAcesta este tristul paradox pe care am dorit să vi-l împărtăşesc în după-amiaza aceasta.
This is the sad paradox I wanted to share with all of you this afternoon.
RomanianMementourile de evenimente nu pot fi modificate în masă după ce le-ați importat.
Event reminders can't be bulk-changed once you’ve imported them.
RomanianTocmai de aceea este important ca acest lucru să nu se repete în 2012, 2013 sau după 2014.
That is exactly why it is important it is not repeated in 2012, in 2013 or after 2014.
RomanianPartidul meu este în favoarea automobilelor, după cum ştie şi domnul Verhofstadt.
My party is in favour of cars, as Mr Verhofstadt, too, is aware.
RomanianCererea de aderare a Bosniei poate fi luată în considerare numai după ce se va închide OHR.
Bosnia's application for EU membership can only be considered once the OHR has closed.
RomanianPentru informații suplimentare, căutați în Ajutor și Asistență după „Bluetooth”.
For more information, search Help and Support for "Bluetooth."
RomanianDar îi doresc domnului Corbett toate cele bune în orice va face după ce pleacă de aici în iulie.
But I wish Mr Corbett well in whatever he does after he leaves this place in July.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

după prepoziţie
în prepoziţie
în goana după adverb
în (arătând diferite relaţii) prepoziţie
English
în (pentru localităţi mari) prepoziţie
English
în (pentru celelalte) prepoziţie
English
în mod violent adverb
English
în culmea fericirii adjectiv
English
în (printre,între) prepoziţie
English
în (la) prepoziţie
English
în mod tare adverb
English
în cuşcă adjectiv
English