RO

în spatele {prepoziţie}

volume_up
în spatele

Exemple de folosire pentru "în spatele" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNe ascundem în spatele globalizării pentru a evita asumarea responsabilităților?
Are we hiding behind globalisation in order to avoid facing up to our responsibilities?
RomanianTotuși, există o explicație în spatele acestei alegeri făcute anul acesta.
Nevertheless, there is an explanation behind this choice that was made this year.
RomanianActualizările se descărcă „în spatele scenei”, atunci când sunteți conectat la Internet.
Updates are downloaded behind the scenes when you're connected to the Internet.
RomanianÎn mod interesant, ambele se laudă că au fost în spatele acestei revolte arabe populare.
Interestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
RomanianAcest lucru sugerează că în spatele lor nu sunt intenţii demne şi dezirabile.
It suggests that there are unworthy and undesirable intentions behind it.
RomanianAstăzi, suntem martori la intenţii similare în spatele eforturilor legislative din Kenya.
Today, we see similar intentions behind the legislative endeavours in Kenya.
RomanianDeciziile nu ar trebui luate în spatele uşilor închise, ignorându-se opiniile societăţii.
Decisions should not be taken behind closed doors, ignoring the opinions of society.
RomanianIntenţiile care se află în spatele acestei rezoluţii sunt mult mai profunde.
The intentions which are behind the resolution are much more profound.
RomanianUnii cred că în spatele acestei iniţiative există un interes ascuns pe care nu îl putem accepta.
Some think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
RomanianTotuşi, ascunsă în spatele acestei celebrări se află o realitate care nu este la fel de plăcută.
Hidden underneath all this celebration, however, is a much less pleasant reality.
RomanianAcest Parlament nu va mai permite dezbateri şi decizii luate în spatele uşilor închise.
This Parliament will no longer permit back-room debates and decisions.
RomanianEa se află şi în spatele revoltei din ţările din sudul Mării Mediterane.
It is also behind the unrest in the southern Mediterranean countries.
RomanianDnă președintă, în spatele cazului Farai Maguwu se află întreaga problemă a minelor de diamante.
Madam President, behind the Farai Maguwu case lies the whole issue of diamond mining.
RomanianÎn această privință, ascunderea în spatele argumentelor pur juridice nu este suficient de bună.
To hide behind purely legal arguments in this regard is not good enough.
RomanianÎn spatele ușilor închise, argumentul s-a concentrat asupra numărătorului.
Behind closed doors the argument has focused on the numerator.
RomanianAude pași în spatele ei, însă abia are timp să-și dea seama că cineva o urmărește.
She hears heavy steps behind her, but only has time to register the fact that someone is following her.
RomanianVă puteţi imagina câtă suferinţă se ascunde în spatele statisticilor efectuate de Naţiunile Unite?
Can you imagine the human suffering behind the United Nations statistics?
RomanianCablurile se introduc în porturi (deschideri) specifice, de obicei în spatele unității de sistem.
The cables plug into specific ports (openings), typically on the back of the system unit.
RomanianAr trebui să ştiţi că aveţi în spatele dvs. o majoritate pro-europeană largă în acest Parlament.
You should know that you have behind you a large pro-European majority in this Parliament.
RomanianConform datelor de care dispun, islamiștii fundamentaliști se află în spatele acestei destabilizări.
According to data in my possession, radical Islamists are behind this destabilisation.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

în prepoziţie
în (arătând diferite relaţii) prepoziţie
English
în (pentru localităţi mari) prepoziţie
English
în (după) prepoziţie
English
în (pentru celelalte) prepoziţie
English
în mod violent adverb
English
în culmea fericirii adjectiv
English
în (printre,între) prepoziţie
English
în (la) prepoziţie
English
în mod tare adverb
English
în cuşcă adjectiv
English
în (în legatură cu ziua) prepoziţie
English
în grabă adjectiv
English
în doliu adjectiv
English
în cele din urmă adverb
English