RO

înapoi {adverb}

volume_up
Pentru a reveni la vizualizarea de imagini reduse, faceţi clic pe Înapoi la Galerie.
To get back to the thumbnails view, click Back To Gallery.
Problema, de fapt, este să readucem cumpărătorii şi cererea înapoi în economie.
The problem is actually getting buyers and demand back into the economy.
Trebuie să mărturisesc că este minunat să te afli înapoi în Parlamentul European.
I must say that it is wonderful to be back in the European Parliament.
înapoi (dar şi: prin surprindere)
înapoi (dar şi: la pupa navei)

Exemple de folosire pentru "înapoi" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianVom face probabil ceva pentru a-i recompensa, însă viețile nu pot fi aduse înapoi.
We can probably do something to recompense that, but you cannot give back a life.
RomanianAcest lucru ne-ar permite să turnăm sute de miliarde înapoi în economiile europene.
This would enable us to pour hundreds of billions back into European economies.
RomanianÎn acest caz, vor primi contribuabilii irlandezi o parte sau toți banii înapoi?
In that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?
RomanianPrin urmare, solicit ca cererea de trimitere înapoi la comisie să fie retrasă.
I ask therefore for the application for referral back to committee to be withdrawn.
RomanianTrebuie să fim capabil să aducem organizaţiile umanitare înapoi în acele teritorii.
We need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.
RomanianDacă acest amendament este aprobat, acest lucru va fi un pas înapoi pentru democraţie.
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
RomanianNu trebuie să acceptăm niciun pas înapoi sau cei pe care îi propune Comisia.
We should not accept any backward steps, or those the Commission is proposing.
RomanianMutați cursorul înapoi la poziția la care s-a aflat inițial, apoi faceți clic pe OK.
Move the slider back to the position it was originally in, and then click OK.
RomanianMutare înapoi prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri
Move back through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
RomanianDacă nu confirmați, Windows va modifica rezoluția înapoi la valoarea sa anterioară.
If you don't confirm, Windows will change the resolution back to its previous value.
RomanianProcedez în acest mod pentru că vreau să mă asigur că în viitor nu vom da înapoi.
I do so because I want to caution that we may be going back to the future.
RomanianProblema, de fapt, este să readucem cumpărătorii şi cererea înapoi în economie.
The problem is actually getting buyers and demand back into the economy.
RomanianÎn loc de mai mult centralism, trebuie să trimitem subvenţiile înapoi la nivel naţional.
Instead of more centralism, we need to move the subsidies back to national level.
RomanianNu ar trebui să oferim ceva cu o mână în timp ce luăm acel lucru înapoi cu cealaltă mână.
We should not give something with one hand while taking it away with the other.
RomanianFaceți clic de mai multe ori pe butonul Înapoi pentru a relua pașii și mai înapoi.
Click the Back button several times to retrace your steps even further.
RomanianTrebuie să mărturisesc că este minunat să te afli înapoi în Parlamentul European.
I must say that it is wonderful to be back in the European Parliament.
RomanianAcolo este dezgheţat, făcut fileuri, congelat din nou şi transportat înapoi în Europa.
Over there it is thawed, filleted, frozen again and shipped back to Europe.
RomanianMutarea cursorului înapoi la începutul oricărui text precedent care are aceeași formatare.
Move the cursor back to the beginning of any text that has the same formatting.
RomanianBanii ar trebui daţi sau daţi înapoi de unde vin, şi anume contribuabililor.
The money should be given, or given back, to where it comes from, namely the taxpayers.
RomanianFaceți clic pe Înapoi la galerie pentru a salva automat modificările făcute.
Click Back to Gallery to automatically save the changes to your picture.