RO

încăpere {feminin}

volume_up
Ceea ce declară deputații, într-o încăpere democratică precum aceasta, este problema lor, nu a mea.
What Members say in the room, in a democratic room such as this, is their business, not mine.
Acest fapt evident pe care îl ignorați în această încăpere drăguță este legea privind mass-media din Ungaria.
The elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary.
Ştiaţi că este posibil să urmăriţi acea emisiune din altă încăpere, fără să cumpăraţi al doilea computer?
Did you know that it's possible to watch that show in another room without purchasing a second computer?

Exemple de folosire pentru "încăpere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCeea ce declară deputații, într-o încăpere democratică precum aceasta, este problema lor, nu a mea.
What Members say in the room, in a democratic room such as this, is their business, not mine.
RomanianAcest fapt evident pe care îl ignorați în această încăpere drăguță este legea privind mass-media din Ungaria.
The elephant in this beautiful room is naturally the media law in Hungary.
RomanianŞtiaţi că este posibil să urmăriţi acea emisiune din altă încăpere, fără să cumpăraţi al doilea computer?
Did you know that it's possible to watch that show in another room without purchasing a second computer?
RomanianO serie de ţări au început atunci călătoria în urma căreia, astăzi, în această încăpere, se află reprezentanţi din 27 de ţări.
A number of countries then set out on the journey that resulted in representatives of 27 countries sitting in this room today.
RomanianDacă aş deschide un singur recipient de un kilogram aici, l-aş împrăştia peste bănci şi l-aş aplica, am depăşi oarecum limita de siguranţă în toată această încăpere extrem de mare.
If I were to open a single one-kilo pot here and now, spread it over the benches and paint it out, we would, in fact, somewhat exceed the safe limit throughout this exceedingly large chamber.