Traducere română-engleză pentru "a încorpora"

RO

"a încorpora" engleză traducere

RO

a încorpora {verb}

volume_up
a încorpora
UE are responsabilitatea de a încorpora aspecte ale politicii de mediu referitoare la comerț în politica sa comercială internațională.
The EU has a responsibility to incorporate aspects of environmental policy relating to trade into its international trade policy.
Ce strategie intenţionează să adopte pentru a încorpora dimensiunea socială şi pe cea de mediu în regulile internaţionale ale OMC?
What strategy does it intend to pursue to incorporate the social and environmental dimension of trade into international WTO rules?
Decizia de a încorpora drepturile omului în structurile Serviciului european pentru acțiune externă are, prin urmare, o importanță clară și decisivă.
The decision to incorporate human rights into the structures of the European External Action Service is therefore of clear and decisive significance.
a încorpora
De fapt, dl comisar Barnier a făcut un efort suplimentar pentru a reconcilia opinii contradictorii şi tensiuni şi pentru a încorpora diferitele priorităţi ale diverselor părţi interesate.
In fact, Commissioner Barnier went the extra mile to reconcile conflicting views and tensions and to incorporate different priorities of the various stakeholders.
Ce strategie intenţionează să adopte pentru a încorpora dimensiunea socială şi pe cea de mediu în regulile internaţionale ale OMC?
What strategy does it intend to pursue to incorporate the social and environmental dimension of trade into international WTO rules?
UE are responsabilitatea de a încorpora aspecte ale politicii de mediu referitoare la comerț în politica sa comercială internațională.
The EU has a responsibility to incorporate aspects of environmental policy relating to trade into its international trade policy.
Decizia de a încorpora drepturile omului în structurile Serviciului european pentru acțiune externă are, prin urmare, o importanță clară și decisivă.
The decision to incorporate human rights into the structures of the European External Action Service is therefore of clear and decisive significance.

Exemple de folosire pentru "a încorpora" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianA fost esenţial să rezistăm propunerii de a încorpora politica de dezvoltare în politica noastră externă.
It was essential to resist the proposal to subsume development policy as part of our foreign policy.
RomanianCe strategie intenţionează să adopte pentru a încorpora dimensiunea socială şi pe cea de mediu în regulile internaţionale ale OMC?
What strategy does it intend to pursue to incorporate the social and environmental dimension of trade into international WTO rules?
RomanianUE are responsabilitatea de a încorpora aspecte ale politicii de mediu referitoare la comerț în politica sa comercială internațională.
The EU has a responsibility to incorporate aspects of environmental policy relating to trade into its international trade policy.
RomanianDecizia de a încorpora drepturile omului în structurile Serviciului european pentru acțiune externă are, prin urmare, o importanță clară și decisivă.
The decision to incorporate human rights into the structures of the European External Action Service is therefore of clear and decisive significance.
RomanianDe fapt, dl comisar Barnier a făcut un efort suplimentar pentru a reconcilia opinii contradictorii şi tensiuni şi pentru a încorpora diferitele priorităţi ale diverselor părţi interesate.
In fact, Commissioner Barnier went the extra mile to reconcile conflicting views and tensions and to incorporate different priorities of the various stakeholders.
RomanianCeea ce aş dori să ştiu este dacă există un acord cu Organizaţia mondială a comerţului pentru a încorpora principiile de bază ale negocierilor de la Doha în acest acord de liber schimb.
What I would like to know is whether there is an agreement with the World Trade Organisation to incorporate the basic principles of the Doha negotiations into this free trade agreement.