Traducere română-engleză pentru "a îngriji"

RO

"a îngriji" engleză traducere

RO

a îngriji {verb tranzitiv}

volume_up
Femeile şi bărbaţii care iau voluntar decizia de a îngriji rude bolnave trebuie să primească compensaţie financiară.
Women and men who voluntarily make the decision to care for sick family members should receive financial compensation.
Ştim că pentru fiecare persoană care suferă de Alzheimer sunt necesare trei persoane pentru a o îngriji.
We know that, for every person suffering from Alzheimer's, three people are needed to care for them.
Să nu credeți că piața se va îngriji de aceasta, pentru că nu o va face, de vreme ce nu are niciun interes să o facă.
Do not think that the market will take care of this, as it will not, since it has no interest in doing so.
Să nu credeți că piața se va îngriji de aceasta, pentru că nu o va face, de vreme ce nu are niciun interes să o facă.
Do not think that the market will take care of this, as it will not, since it has no interest in doing so.
a îngriji (dar şi: a îngriji, a dădăci)

Exemple de folosire pentru "a îngriji" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianŞtim că pentru fiecare persoană care suferă de Alzheimer sunt necesare trei persoane pentru a o îngriji.
We know that, for every person suffering from Alzheimer's, three people are needed to care for them.
RomanianSă nu credeți că piața se va îngriji de aceasta, pentru că nu o va face, de vreme ce nu are niciun interes să o facă.
Do not think that the market will take care of this, as it will not, since it has no interest in doing so.
RomanianFemeile şi bărbaţii care iau voluntar decizia de a îngriji rude bolnave trebuie să primească compensaţie financiară.
Women and men who voluntarily make the decision to care for sick family members should receive financial compensation.
RomanianUneori, sunt forţate să-şi abandoneze cariera din motive neprevăzute, cum este necesitatea de a îngriji un copil bolnav sau cu dizabilităţi.
Sometimes they are forced to give up their career for unforeseen reasons, such as the need to care for an ill or disabled child.
RomanianAceastă formulare exprimă o neîncredere profundă în familie și în dreptul recunoscut la nivel mondial al părinților de a-și îngriji și crește proprii copii.
This wording expresses deep mistrust of the family and the globally recognised right of parents to care for and bring up their children.
RomanianDar în realitate fiecare producător va avea grijă de el însuşi cât va putea de bine şi fiecare ţară se va îngriji de producătorii săi cât poate de bine.
But in reality each manufacturer is going to look after itself as best it can, and each country will look after its manufacturers as best it can.
Romanian-În ceea ce privește amendamentul 9: UKIP a votat în favoarea acestui amendament care afirmă pur și simplu că "Orice părinte are dreptul de a se îngriji de copilul său”.
in writing. - Regarding Amendment 9: UKIP voted in favour of this amendment which merely stated that 'All parents have the right to care for their child'.
RomanianPersoanele traficate sunt vulnerabile şi nu se pot face auzite, şi se bazează pe faptul că Uniunea Europeană va vorbi pentru ei, va stopa această crimă oribilă şi se va îngriji de ele.
Trafficked people are voiceless and vulnerable and they rely on the European Union to speak out for them, to stop this abhorrent crime, and to care for them.
RomanianÎngrijirea copiilor bolnavi - dacă vă luaţi concediu pentru a vă îngriji copilul bolnav, trebuie să întrebaţi casa de asigurări dacă aveţi dreptul la prestaţii specifice.
Caring for sick children — As a cross-border commuter, if you take time off work to care for a sick child, check with your health insurance whether you qualify for benefits.
RomanianNu trebuie să uităm că PAC este indispensabilă pentru a-i sprijini pe agricultori şi pentru a produce mărfuri şi bunuri publice, dar şi pentru a conserva şi îngriji suprafeţele agricole.
We must remember that the CAP is essential to support farmers, who, as well as producing commodities and public goods, also maintain and look after our lands.
Mai multe cuvinte
Romanian
  • a îngriji

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul român-englez.