RO

înscris {neutru}

volume_up
înscris (dar şi: act, număr, efect (acţiune), lucru (faptă))
volume_up
act {substantiv}
Acest lucru ne-a determinat să adoptăm Actul pentru Austria nenucleară care este acum înscris în Constituția noastră.
This led us to pass the Act for a non-nuclear Austria, which is now enshrined in our Constitution.
înscris (dar şi: tranzacţie)

Exemple de folosire pentru "înscris" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTreizeci și unu de partide politice s-au înscris până acum în cursa electorală.
Thirty-one political parties have come forward so far to stand for election.
RomanianUnui alt membru, Dnei Kinga Göncz, îi apare de asemenea numele Tabajdi înscris pe card.
My fellow Member, Mrs Kinga Göncz, also has the name Tabajdi displayed on the card.
RomanianRomânia, ca stat european, s-a înscris definitiv pe acest drum.
As a European state, this is definitely the path which Romania has chosen to go down.
RomanianVoi da cuvântul celor care s-au înscris primii, acordând, evident, o reprezentare corectă tuturor grupurilor.
I will give the floor to those who signed up first, obviously giving all the groups a fair representation.
RomanianAcest lucru ne-a determinat să adoptăm Actul pentru Austria nenucleară care este acum înscris în Constituția noastră.
This led us to pass the Act for a non-nuclear Austria, which is now enshrined in our Constitution.
RomanianGabor este student maghiar şi s-a înscris la o universitate din Finlanda pentru un program Erasmus cu durata de 1 an.
Gabor is a Hungarian student who enrolled in a Finnish university for a 1-year Erasmus exchange programme.
RomanianPeste 40 000 de persoane s-au înscris deja pe internet pentru această demonstrație care va avea loc duminică.
There are already more than 40 000 people signed up on the Internet for this demonstration and it is taking place this Saturday.
RomanianAcesta poate fi inclus ca parte a componentelor hardware inițiale de la ISP, când v-ați înscris pentru un cont pe bandă largă.
This might be included as part of the start-up hardware from your ISP when you sign up for a broadband account.
RomanianÎntregul Drum al Mătăsii din China ar trebui să fie înscris în programul pentru protecția patrimoniului mondial al UNESCO, la care a aderat China în 1985.
The whole Silk Road in China should be submitted for protection under UNESCO's world heritage programme, which China joined in 1985.
RomanianDecizie și control: Atunci când instalați programul pentru prima dată, veți fi înscris în mod implicit la această caracteristică în timpul instalării.
Choice and control: When you install the program for the first time, you will be automatically enrolled in this feature by default during setup.
RomanianDacă veţi continua să susţineţi discursuri similare, cetăţenii din Lipsheim şi Pfettisheim vor începe să creadă că v-aţi înscris în Partidul Comunist Francez.
If you go on making speeches like this, the people in Lipsheim and Pfettisheim will begin to think that you have joined the French Communist Party.
RomanianAcest lucru înseamnă că renaşterea noastră nu a fost un fapt izolat şi miraculos, aşa cum este considerat în mod obişnuit, ci s-a înscris total în tendinţa întregii Europe."
This means that our revival was not as isolated and miraculous as it is usually said to have been, but was fully part of the Europe-wide trend.'
RomanianPentru a se evita dubla votare şi dubla candidatură, statele membre trebuie să facă schimb de informaţii cu privire la cetăţenii care s-au înscris pentru a vota sau a candida.
To prevent double voting and double candidacy, EU countries must exchange information on citizens registered to vote or to stand as a candidate.
RomanianÎn Polonia, celulele, ţesuturile şi organele pot fi prelevate de la donatori decedaţi dacă persoana care a decedat nu s-a înscris în Registrul central al obiecţiilor.
In Poland, cells, tissues and organs can be taken from deceased donors if the person who has died had not registered with the Central Register of Objections.
RomanianSunt sigur că acest lucru va provoca reacţii puternice printre dumneavoastră, dar sunt foarte mulţi deputaţi care şi-au înscris numele pe lista vorbitorilor şi cred că sunt prezenţi.
I am sure this will provoke strong feelings among you, but there are very many Members who have put their names down to speak, and I believe they are present.
RomanianÎn acest caz, organismul înscris va fi notificat asupra procedurii aplicate de Secretariatul comun al Registrului de transparenţă cu privire la ştergerea unei înregistrări din baza de date.
In this case the subscriber will be notified about the procedure followed by the joint Transparency Register Secretariat for deleting a record from the database.