Traducere română-engleză pentru "a întreba"

RO

"a întreba" engleză traducere

RO

a întreba {verb tranzitiv}

volume_up
Mă întreb ce s-a schimbat şi cred că alegătorii noştri ar putea întreba acelaşi lucru.
I wonder what has changed, and I think our citizens might ask what has changed.
Vă veţi întreba de unde pot şi de unde trebuie să provină aceste energii.
It is legitimate to ask where this energy could and should come from.
Cel puţin puteţi întreba dacă deputaţii sunt de acord cu această decizie.
At least ask whether the Members agree with that decision.
Contactați furnizorul dvs. de servicii TV pentru a întreba despre disponibilitatea DVS în zona unde vă aflați.
Contact your TV service provider to inquire about the availability of DVS in your area.

Exemple de folosire pentru "a întreba" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianMă întreb ce s-a schimbat şi cred că alegătorii noştri ar putea întreba acelaşi lucru.
I wonder what has changed, and I think our citizens might ask what has changed.
RomanianPutem începe prin a ne întreba: Uniunea Europeană contează la nivel mondial?
We can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
RomanianS-ar putea întreba ce va face exact UE pentru a căuta să se ajungă la un acord la Durban.
One could ask what exactly the EU is going to do to strive for a deal in Durban.
RomanianUna pentru a vă întreba cum vedeți piața gazelor în sectorul energetic în următorul deceniu.
One is to ask how you see the gas market in the power sector for the next decade.
RomanianNe putem întreba doar, atunci, ce impact real va avea această declarație.
One can only wonder, then, what impact this declaration will really have.
RomanianVă veți întreba mai târziu: „Cum de m-am descurcat cu un singur monitor?”
You'll then ask yourself, "How did I ever get by with just one monitor?"
RomanianVă veţi întreba de unde pot şi de unde trebuie să provină aceste energii.
It is legitimate to ask where this energy could and should come from.
RomanianAvând în vedere contextul istoric, ne putem întreba de ce primul pas a fost cumva şovăielnic.
Given the historical background, we could ask why the first step was somewhat halting.
RomanianAm crezut că mă veți întreba dacă am vorbit în lituaniană la început!
I thought you were going to ask me whether I was speaking in Lithuanian at the beginning!
RomanianAți putea întreba, pe bună dreptate, ce recompensă au primit - poate decorații sau recunoaștere?
You may rightly ask what reward they have received - state honours or recognition perhaps?
RomanianChiar l-aș întreba pe dl comisar, care este prezent: când vom avea această evaluare a impactului?
I might even ask the Commissioner here present: when could we have this impact assessment?
RomanianCel puţin puteţi întreba dacă deputaţii sunt de acord cu această decizie.
At least ask whether the Members agree with that decision.
RomanianCei care urmăresc discuţia de acasă se vor întreba probabil: "Cum mă va afecta pe mine acest rezultat?”
Those following from home will probably think: 'How is this result going to affect me?'
RomanianNu mai târziu de săptămâna trecută am primit o altă scrisoare în care cineva întreba: "Cum mă pot apăra?
Only last week I received another letter asking: 'How can I defend myself?
RomanianNe putem întreba, totuşi, dacă această procedură nu va avea ca rezultat un anumit tip de suprapunere.
One might wonder, however, if this procedure will not result in a certain kind of overlap.
RomanianVă puteți chiar întreba care este utilitatea unui astfel de sistem.
You could even ask yourself what the use of such a system is.
RomanianNe-am putea întreba dacă o politică comună poate funcționa cu cele 27 de state membre.
One might wonder if it is possible to operate a common policy for the 27 Member States of the Union at all.
RomanianCred că ar trebui să avem decenţa de a-i întreba şi pe oameni, pe alegătorii noştri, dacă sunt de acord.
I think we ought to have the courtesy to ask our people, our voters, whether they approve.
RomanianDl Florentz mă întreba ce facem cu instrumentele pentru ETS?
To Mr Florenz, what do we do with the instruments on the ETS?
RomanianNe-am putea întreba totuși dacă acesta este motivul real.
You could wonder, though, if that actually is the real reason.