Traducere română-engleză pentru "întru"

RO

"întru" engleză traducere

EN
RO

întru {prepoziţie}

volume_up
Dnă președintă, dl Verhofstadt are dreptate întru totul.
Madam President-in-Office of the Council, Mr Verhofstadt is absolutely right.
Nu trebuie să fim întru totul de acord cu propriul nostru partid politic.
One does not have to be in complete agreement with one's political party.
De aceea, sunt întru totul de acord cu amendamentul depus de grupul meu.
This is why I am in full agreement with the amendment tabled by my group.

Exemple de folosire pentru "întru" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanian. - Sunt întru totul de acord cu onorabilul deputat.
Vice-President of the Commission. - I could not agree more with the honourable Member.
RomanianÎncă un lucru, dle președinte, sprijin întru totul remarcile formulate de Malcom Harbour.
By the way, Mr President, I fully support the remarks made by Malcolm Harbour.
RomanianA fost abordată în mod corespunzător și nu este nevoie să intru în detalii despre asta acum.
It has been covered adequately and I do not need to go into detail about it now.
RomanianDispunem însă în prezent de un text pe care îl putem accepta şi susţine întru totul.
Nevertheless, we now have a text that we can fully accept and support.
RomanianNu trebuie să fim întru totul de acord cu propriul nostru partid politic.
One does not have to be in complete agreement with one's political party.
RomanianDle Capoula Santos, sunt întru totul de acord că trebuie să simplificăm cât mai mult posibil.
I totally agree, Mr Capoulas Santos, that we need to simplify as much as possible.
Romanian. - Sunt întru totul de acord cu preocuparea pe care ați exprimat-o.
President of the Commission. - I fully agree with the concern that you have expressed.
RomanianDe aceea, sunt întru totul de acord cu amendamentul depus de grupul meu.
This is why I am in full agreement with the amendment tabled by my group.
RomanianSunt întru totul de acord cu dl Caspary că negocierile noastre ar trebui să aibă loc rapid.
I completely agree with Mr Caspary that our negotiations should be conducted quickly.
RomanianTotuşi, raportul conţine, de asemenea, şi serie de aspecte cu care sunt întru totul de acord.
Nevertheless, the report also contains a number of things that I very much welcome.
RomanianÎn această privinţă, sunt întru totul de acord cu observaţiile dlui Verheugen.
In this respect, I completely agree with Mr Verheugen's remarks.
RomanianSuntem aproape întru totul de acord cu domnul Fjellner şi vom da verdictul final mâine.
We almost entirely agree with Mr Fjellner and the final verdict will be delivered tomorrow.
RomanianSunt întru totul de acord cu ceea ce ați spus despre Fondul de solidaritate.
I absolutely agree with what you said about the Solidarity Fund.
RomanianSunt întru totul de acord cu colega mea, dna Hirsch, în această privinţă.
I agree completely with my colleague, Mrs Hirsch, on that point.
RomanianSuntem întru totul de acord ca Irakul să rămână un stat unitar şi suveran.
We fully support Iraq remaining a unified and sovereign state.
RomanianIar noi, Partidul pentru libertate din Olanda, suntem întru totul de acord cu domnia sa.
And we, the Dutch Party for Freedom, completely agree with him.
RomanianDnă președintă, dl Verhofstadt are dreptate întru totul.
Madam President-in-Office of the Council, Mr Verhofstadt is absolutely right.
RomanianSuntem întru totul de acord cu nevoia consolidării democraţiei în cadrul politicii externe a UE.
We are entirely in agreement on the need to strengthen democracy in the EU's foreign policy.
RomanianSunt întru totul conştient de faptul că utilizarea tutunului şi fumatul pasiv dăunează grav sănătăţii.
I am fully aware of the damage to health caused by using tobacco and by passive smoking.
RomanianDe aceea, reacția conferinței a fost întru totul cea corectă.
This is why the response of the conference was exactly the right one.