Traducere română-engleză pentru "şi"

RO

"şi" engleză traducere

EN
EN
RO

şi {conjuncţie}

volume_up
şi (dar şi: iar (de asemenea))
Consiliul investeşte, de asemenea, mai mult, dar investeşte şi mai selectiv.
The Council is also investing more, but it is also investing more selectively.
Totuşi, interdicţia asupra reclamelor se aplică şi acestor reviste şi broşuri.
However, the ban on advertising also applies to these magazines and brochures.
Este şi motivul pentru care se semnează tot mai des convenţiile ONU şi OIM.
It is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
şi (dar şi: dar (totuşi))
Barierele există încă şi rezistenţa la eliminarea acestora este încă foarte puternică.
Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
Mai trebuie să se depună eforturi în acest domeniu şi mai trebuie aduse îmbunătăţiri.
There is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
Diferenţele dintre cele mai bune şi cele mai slabe rezultate ale statelor UE sunt încă foarte mari.
The differences between the Member States with the best and the worst results in the EU are still too great.
şi (dar şi: iar (de asemenea))
Vorbele goale au devenit ordinea zilei nu doar pentru Polonia, ci şi pentru Suedia.
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Este calea pe care o solicităm din partea Franţei şi a Europei.
That is the way that we are demanding for France and for Europe too.
Nu m-am aşteptat niciodată la aşa ceva: a fost un şoc şi pentru mine.
It was never in my expectations: it was a shock for me too.
Dacă analiza noastră este incorectă, este foarte probabil ca şi soluţiile noastre să fie incorecte.
If our analysis is faulty, our solutions will likewise be faulty.
Preşedinţia franceză a adus în discuţie acest lucru şi la fel ar trebui să procedeze şi preşedinţia cehă.
The French Presidency talked about this, and the Czech Presidency should do likewise.
Separarea finanţării agricole directe faţă de producţie se îndreaptă şi ea în aceeaşi direcţie.
The separation of direct agricultural funding from production is likewise heading in this direction.
şi (dar şi: nici)
Nici Regatul Unit, nici Franţa şi nici SUA nu produc acum material fisibil pentru arme.
Neither the UK nor France, nor indeed the US, now produce fissile material for weapons.
Aceasta nu este vina Parlamentului European şi nici a Comisiei.
That is not the European Parliament's fault, nor is it the Commission's fault.
UE nu îşi doreşte în niciun caz un astfel de rezultat şi presupun că nici Rusia.
The EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.

Exemple de folosire pentru "şi" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianUE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EU financing could support your training and career development as a researcher:
RomanianÎn prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
Today - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
RomanianTrei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.
Three quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
RomanianComisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
RomanianOpiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.
Opinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
RomanianNu a trecut testul realităţii şi acest lucru a fost demonstrat de criza gazelor.
It has not passed the reality test and this was demonstrated by the gas crisis.
RomanianDrepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.
Human rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
RomanianUnitatea şi solidaritatea sunt esenţiale şi vom lucra din greu ca să le obţinem.
Unity and solidarity are essential, and we will work very hard to achieve this.
RomanianRecent, UE a adoptat regulamente similare şi în transportul aerian şi feroviar.
The EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
RomanianNu există recomandări specifice şi termene definite pentru punerea în aplicare.
There are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
RomanianDoamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
RomanianA încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
RomanianÎn prezent, doamnelor şi domnilor, avem un preşedinte desemnat, doar unul singur.
At present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
RomanianDefrişarea se datorează parţial construcţiei de drumuri şi linii de cale ferată.
The deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
RomanianCooperarea dintre Ombudsmanul European şi instituţiile UE trebuie îmbunătăţită.
Cooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
RomanianAceasta este ceea ce atât noi, cât şi Comisia, înţelegem că stipulează tratatul.
This is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.
RomanianAceasta este exact acea Europă pe care noi, Grupul PPE, o apărăm şi o promovăm.
This is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
RomanianÎntreaga lume cunoaşte şi recunoaşte rolul esenţial al UE în ajutorul umanitar.
The whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
RomanianEste timpul ca UE să acţioneze şi să îşi arate solidaritatea faţă de islandezi.
It is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
RomanianCeea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.