Traducere română-engleză pentru "abatere"

RO

"abatere" engleză traducere

RO

abatere {feminin}

volume_up
1. general
abatere
abatere (dar şi: greşeală, elucubratie)
abatere (dar şi: deviaţie, deviere)
Evenimentele recente însă ne-au demonstrat o abatere gravă de la toate aceste angajamente.
However, recent events have shown us a serious deviation from all these commitments.
Parlamentul European trebuie să fie o instituţie care sprijină toate perspectivele democratice şi care nu acceptă nici o abatere de la acest drum.
The European Parliament must be an institution which supports all prospects for democracy and does not accept any deviations from that route.
abatere (dar şi: excepţie, obiecțiune, obiecţie)
abatere (dar şi: neregularitate)
abatere
2. Judiciar
abatere
abatere
abatere
3. Nautică
abatere (dar şi: deviere)
volume_up
yaw {substantiv}
4. Aviaţie
abatere (dar şi: deviere)
volume_up
yaw {substantiv}

Exemple de folosire pentru "abatere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianEvenimentele recente însă ne-au demonstrat o abatere gravă de la toate aceste angajamente.
However, recent events have shown us a serious deviation from all these commitments.
RomanianTrebuie văzut, şi vreau să se confirme acest lucru, ca o abatere de la dreptul european şi de la practicile europene.
It must be seen, and I want it acknowledged, as a departure from European law and practice.
RomanianSper că acest eşec va produce, în primul rând, o abatere de la aşa-numita politică "verde” agresivă.
I do hope that this failure will, first of all, bring a departure from the aggressive so-called 'green' politics.
RomanianPrin urmare, trebuie să evităm orice abatere de la calea prin care încercăm să atingem obiectivele noastre privind energiile regenerabile.
Therefore, we should avoid any corner-cutting in trying to reach our renewable goals.
RomanianParlamentul European trebuie să fie o instituţie care sprijină toate perspectivele democratice şi care nu acceptă nici o abatere de la acest drum.
The European Parliament must be an institution which supports all prospects for democracy and does not accept any deviations from that route.
RomanianNumai în acest mod se poate să se asigure că aceste transferuri de date nu constituie o abatere de la principiile care stau la baza legislaţiei şi practicii UE.
Only in this way can it be ensured that these data transfers do not constitute a departure from the principles underpinning EU legislation and practice.
RomanianDin luna septembrie, se observă o abatere reală spre un stat poliţienesc autoritar, după cum o dovedeşte cazul lui Taoufik Ben Brik, care va fi judecat sâmbăta viitoare.
Since last September, there has been a real drift towards an authoritarian police state, as the case of Taoufik Ben Brik, who will be tried next Saturday, shows.
RomanianAceasta este o abatere de la standardele internaţionale, standarde la care Belarus s-a angajat şi pe care ne promite că le respectă ca parte a dialogului său cu Uniunea Europeană.
This is a departure from international standards, standards to which Belarus has committed itself and which it promises us to respect as part of its dialogue with the European Union.