RO

abil {adverb}

volume_up
EN

abilities {plural}

volume_up
abilities (dar şi: skills)
We want to give outstanding and wide-ranging abilities to all our children, starting from the earliest years until they are in tertiary education.
Dorim să le oferim tuturor copiilor noștri abilități extraordinare și cuprinzătoare, începând din primii ani de viață și până în învățământul terțiar.

Exemple de folosire pentru "abil" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn cele din urmă, rezultatul a fost târguiala pe care dl Verhofstadt a descris-o deja, foarte abil.
Ultimately, the result was the horse-trading that Mr Verhofstadt has already very ably described.
RomanianDnă preşedintă, permiteţi-mi să vă felicit pentru modul abil, iscusit şi sensibil în care v-aţi exercitat prerogativele de preşedinte.
Madam President, may I congratulate you on the deft, adroit and sensitive way in which you have exercised the prerogatives of the Chair.
RomanianDle preşedinte, dle Diamandouros, sunteţi un politician foarte abil, dle Diamandouros, şi ştiţi cum să câştigaţi sprijinul multor grupuri politice din Parlamentul nostru.
Mr President, Mr Diamandouros, you are a very skilful politician, Mr Diamandouros, and you know how to win the support of many political groupings in our Parliament.
RomanianCred că timpul a spulberat aceste îndoieli, iar baroana Ashton a reuşit, într-un mod foarte abil, să pună bazele noului serviciu, lucru pentru care doresc să o felicit.
I think that time has refuted these doubts and Baroness Ashton has managed, in an extremely skilful way, to create the foundations of the new service, which I wish to congratulate her on.

Sinonime (în engleză) pentru "ability":

ability
English