RO

accepta {verb tranzitiv}

volume_up
Comisia poate accepta numeroase amendamente integral, parţial sau în principiu.
The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
Cu alte cuvinte, Turcia acceptă frontierele externe ale Uniunii Europene?
In other words, does Turkey accept the external borders of the European Union?
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
(a) va accepta primele recomandări ale PE adoptate la 25 septembrie 2008?
(a) agree with the EP’s first recommendations, adopted on 25 September 2008?
Nu putem accepta afirmaţia că testul Amsterdam va implica o povară administrativă nejustificată.
We cannot agree that the Amsterdam test would involve an unjustifiable administrative burden.
Dacă putem accepta o toleranță față de erori, nu putem accepta în niciun caz toleranță în ceea ce privește frauda.
While we may agree to tolerate errors, we can, in no way, tolerate any act of fraud.
(a) va accepta primele recomandări ale PE adoptate la 25 septembrie 2008?
(a) agree with the EP’s first recommendations, adopted on 25 September 2008?
Dacă putem accepta o toleranță față de erori, nu putem accepta în niciun caz toleranță în ceea ce privește frauda.
While we may agree to tolerate errors, we can, in no way, tolerate any act of fraud.
Nu putem accepta afirmaţia că testul Amsterdam va implica o povară administrativă nejustificată.
We cannot agree that the Amsterdam test would involve an unjustifiable administrative burden.
În ceea ce ne priveşte, nu putem accepta niciun alt gen de măsuri.
There can be no consent, on our part, to other measures.
Will the Commission embrace this roadmap?
Va accepta sistemul propus de Parlament, sau va avea o altă abordare?
Will they take on board Parliament's rewording or will they take a different approach?
Disponibilitatea de a accepta foşti deţinuţi diferă în funcţie de statul membru.
Member States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
Aștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
I very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.

Exemple de folosire pentru "accepta" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianComisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
RomanianDisponibilitatea de a accepta foşti deţinuţi diferă în funcţie de statul membru.
Member States have shown different degrees of willingness to take former inmates.
RomanianNu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită.
We cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
RomanianComisia poate accepta numeroase amendamente integral, parţial sau în principiu.
The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
RomanianÎn prezent, Windows Media Center acceptă ATSC numai în Statele Unite și Coreea.
Currently, Windows Media Center supports ATSC in the United States and Korea only.
RomanianAștept cu interes următoarea dezbatere și voi accepta punctele dvs. de vedere.
I very much look forward to the coming debate and I will take your views on board.
RomanianConsultați producătorul PC-ului pentru a înțelege ce porturi USB acceptă PC-ul dvs.
Check with your PC manufacturer to understand which USB ports your PC supports.
RomanianCealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
The other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
RomanianLocalizați fanta de extindere din computer care acceptă placa de sunet nouă.
Locate an expansion slot in the computer that will accept your new sound card.
RomanianAceste atacuri sunt imorale şi comunitatea internaţională nu le poate accepta.
The attacks are immoral, and the international community cannot accept them.
RomanianComisia poate accepta amendamentele 7, 12, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 53 şi 63.
The Commission can accept Amendments 7, 12, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 53 and 63.
RomanianNu putem accepta o realocare; acesta este o linie roşie peste care nu vom trece.
We cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
RomanianDe aceea, vom accepta acest lucru doar dacă aduce clarificări pentru contribuabili.
That is why we will only accept this if it is all made clearer for taxpayers.
RomanianO cameră video digitală care acceptă conversia semnalului analogic-la-digital
Some popular analog video formats include 8mm, Hi-8, VHS, and S-VHS (to name a few).
RomanianNumărul angajaţilor care acceptă aşa-numitul şomaj voluntar este în creştere.
The number of employees taking so-called voluntary redundancy is increasing.
RomanianDanemarca, în decizia pe care a luat-o, acceptă această declarație din partea dvs.?
Does Denmark, in the choice it has made, accept that statement on your part?
RomanianVerificați informațiile pentru antenă pentru a vă asigura că acesta acceptă TV digital.
Check the information for your antenna to make sure that it supports digital TV.
RomanianDacă dispozitivul nu acceptă utilizarea unui PIN, fila Securitate nu va fi disponibilă.
If the device doesn't support using a PIN, the Security tab will be unavailable.
RomanianReprezentanţii capitalismului din Parlamentul European nu acceptă acest lucru.
The representatives of capitalism in the European Parliament do not accept that fact.
RomanianAstfel, voi accepta întrebările suplimentare din partea dlui Allister şi a dlui Rack.
I will, therefore, take supplementary questions from Mr Allister and Mr Rack.