Traducere română-engleză pentru "acceptabil"

RO

"acceptabil" engleză traducere

RO

acceptabil {adjectiv masculin}

volume_up
Refuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă.
This refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.
Prima problemă este, probabil, construirea unui sistem de salubritate acceptabil.
The first problem is probably building an acceptable sanitation system.
Este singurul fundament acceptabil pentru reînnoirea Strategiei de la Lisabona.
This is the only acceptable basis for renewing the Lisbon Strategy.
acceptabil (dar şi: agreabil)
acceptabil
acceptabil (dar şi: plauzibil)
A promite finanţare într-o proporţie rezonabilă, cum aţi procedat până în prezent, nu este acceptabil.
To promise to pay a reasonable proportion, as you have done up to now, is not acceptable.
În cele din urmă, dle preşedinte, nu este nici rezonabil, nici acceptabil să contribuim exact la promovarea lucrului pe care îl criticăm.
Finally, Mr President, it is neither reasonable nor acceptable for us to help to promote the very thing we are criticising.

Exemple de folosire pentru "acceptabil" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDeşi rezultatul ar fi putut fi mai bun, am votat un compromis acceptabil.
Whilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
RomanianAm încredere că vom putea ajunge la un compromis acceptabil și echilibrat.
I am confident that an acceptable and balanced compromise is now within our reach.
RomanianRefuzul este acceptabil doar dacă există o justificare comercială valabilă.
This refusal is only acceptable if there is sound commercial justification.
RomanianPrima problemă este, probabil, construirea unui sistem de salubritate acceptabil.
The first problem is probably building an acceptable sanitation system.
RomanianDe aceea consider că raportul interimar depus este acceptabil pentru toți.
That is why I feel that the interim report that has been tabled is acceptable to all.
RomanianEste singurul fundament acceptabil pentru reînnoirea Strategiei de la Lisabona.
This is the only acceptable basis for renewing the Lisbon Strategy.
RomanianAceștia depășesc ceea ce am putea considera ca fiind acceptabil în acest Parlament.
They go far beyond what we would regard as acceptable in this House.
RomanianNu ar fi acceptabil ca dificultăţile administrative să diminueze drepturile pacienţilor.
It would not be acceptable for administrative difficulties to diminish patients' rights.
RomanianÎn prezent, rata generală de recuperare este departe de a se situa la un nivel acceptabil.
At present, the overall recovery rate is far from the desirable level.
RomanianAcest lucru nu este acceptabil pentru noi, deoarece suntem de părere că s-ar pierde o mare comoară.
That is not acceptable to us, because we feel that a great treasure would be lost.
RomanianAcest lucru nu este acceptabil şi trebuie să introducem modificări urgente.
This is not acceptable and we need to introduce urgent changes.
RomanianAcest lucru contravine principiului egalității de tratament și nu este acceptabil.
This is contrary to equal treatment and is not acceptable.
Romanian147 de grame este un compromis acceptabil comparat cu cifrele care s-au vehiculat.
The figure of 147 grams is an acceptable compromise compared to the figures which have been mentioned.
RomanianDatorită eforturilor lor avem în fața noastră un text care este acceptabil și pentru Consiliu.
Thanks to their efforts, we have a text before us which is acceptable to the Council also.
RomanianDimpotrivă, acestea sunt în scădere, dar încă nu este acceptabil.
On the contrary, they are decreasing, but it is still not acceptable.
RomanianAcest lucru nu este acceptabil, dle comisar; acestea sunt probleme vitale.
That is unacceptable, Commissioner; these are vital matters.
RomanianNu este acceptabil ca acest om să calce în picioare după bunul său plac demnitatea acestei Camere.
It is not acceptable for this man to freely trample the dignity of this House underfoot.
RomanianGrupul nu are un candidat care să fie considerat acceptabil de către toţi deputaţii neafiliaţi.
The group does not have a candidate who would be acceptable to all the Non-attached Members.
RomanianPrin urmare, mă bucur că negocierile din cadrul trialogului au ajuns la un compromis acceptabil.
Therefore, I am happy that an acceptable compromise was found in the trialogue negotiations.
RomanianEste acest lucru acceptabil din partea unei ţări care doreşte să adere la Uniunea Europeană?
Is it acceptable on the part of a country seeking EU membership?