Traducere română-engleză pentru "acceptare"

RO

"acceptare" engleză traducere

RO

acceptare {feminin}

volume_up
acceptare (dar şi: accept, recepție)
Teoretic, există o acceptare clară a principiului subsidiarității.
In theory, there is a clear acceptance of the subsidiarity principle.
Va stimula nivelul de sensibilizare și de acceptare a reciclării și a rambursării costurilor.
It will boost levels of awareness and acceptance of recycling and the refunding of costs.
Ceea ce aşteptăm este o acceptare minimă a valorilor universale.
What we expect is a minimum acceptance of universal values.
acceptare
acceptare (dar şi: acord, consimţământ, învoire)
Acceptarea de către Uniunea Europeană a capitalismului global este o acceptare care ne va sufoca pe toţi.
The European Union's embrace of global capitalism is an embrace that will smother us all.
acceptare (dar şi: îmbrățișare)

Exemple de folosire pentru "acceptare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianVa stimula nivelul de sensibilizare și de acceptare a reciclării și a rambursării costurilor.
It will boost levels of awareness and acceptance of recycling and the refunding of costs.
RomanianSunt șocat și de nivelul scăzut de acceptare din rândul populației.
I am also shocked at the low level of acceptance among the population.
RomanianTeoretic, există o acceptare clară a principiului subsidiarității.
In theory, there is a clear acceptance of the subsidiarity principle.
RomanianNu poate să existe din partea noastră niciun fel de acceptare a altor măsuri.
There can be no consent, on our part, to other measures.
RomanianIntroduceți o anumită adresă web, apoi atingeți sau faceți clic pe Acceptare sau Blocare, după cum este cazul.
Enter a specific web address, and then tap or click Allow or Block as appropriate.
RomanianAcceptarea de către Uniunea Europeană a capitalismului global este o acceptare care ne va sufoca pe toţi.
The European Union's embrace of global capitalism is an embrace that will smother us all.
RomanianCeea ce aşteptăm este o acceptare minimă a valorilor universale.
What we expect is a minimum acceptance of universal values.
RomanianÎntr-adevăr, este complet logică armonizarea normelor privind modul de acceptare a fibrelor noi pe piaţa internă.
In fact, it makes perfect sense to harmonise the rules for how we approve new fibres for the internal market.
RomanianFără această încredere, nu va fi posibilă nicio reformă structurală sau acceptare a măsurilor de austeritate necesare.
Without such confidence, no structural reform or acceptance of the necessary austerity measures will be possible.
RomanianÎmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
RomanianEste o chestiune de acceptare a responsabilităţii noastre depline şi de realizare a premiselor unei lumi oneste şi liniştite.
It is a question of us accepting our full responsibility and laying the foundations for a fair and peaceful world.
RomanianO astfel de circumspecție este deosebit de importantă în domeniul politicii de mediu dacă dorim să obținem o mai largă acceptare.
Such circumspection is particularly important in the area of environmental policy if it is to gain wider acceptance.
RomanianÎn acest scop, propune abrogarea condițiilor de acceptare a dovezilor de origine pentru anumite produse textile originare din țări terțe.
To this end, it proposes repealing the conditions of acceptance of proofs of origin for certain textiles and textile articles originating in third countries.
RomanianAstfel, aceasta propune abrogarea condițiilor de acceptare a dovezilor de origine pentru anumite textile și articole textile originare din țări terțe.
It thus proposes to repeal the conditions of acceptance of proofs of origin for certain textiles and textile articles originating in third countries.
RomanianAcest fapt ne va consolida eficacitatea și, conform recomandărilor formulate în numeroase rapoarte, probabil va crește gradul de acceptare din partea populației.
This will only serve to make us more effective and, as many reports suggest, it will probably mean that populations are more willing to accept us.
RomanianPentru a obţine această acceptare, cetăţenii ar trebui să fie la curent cu activităţile noastre, cu modul nostru de operare şi, în cele din urmă, cu deciziile pe care le luăm.
In order to achieve this acceptance, the citizens should be aware of what we do, how we operate and, ultimately, what decisions we take.
RomanianAceasta este o metodă excelentă pentru promovarea dezvoltării durabile şi pentru implicarea tuturor, pentru a asigura un nivel foarte ridicat de acceptare locală.
This is an excellent method for promoting sustainable development and getting everyone involved in order to ensure a very high level of local acceptance.
RomanianSistemele financiar și bancar pot fi organizate diferit în lume, însă avem nevoie de această taxă pe tranzacțiile financiare pentru a obține o acceptare la nivel global.
The financial and banking systems may be organised differently around the world, but we need this financial transaction tax to gain global acceptance.
RomanianEste extrem de important să asigurăm accesul la educaţie şi la informaţii cu privire la virusul HIV pentru a transforma discriminarea în înţelegere şi acceptare.
It is particularly important to ensure access to education and provision of information about HIV in order to turn discrimination into understanding and acceptance.
RomanianRezultatul a fost o intervenţie redusă a Vestului, apoi o acceptare ezitantă a propunerii ca populaţia din Kosovo să nu mai accepte niciodată să fie condusă de Belgrad.
The outcome was limited Western intervention, then the reluctant acceptance of the proposition that the people of Kosovo would never again accept rule by Belgrade.