Traducere română-engleză pentru "acelea"

RO

"acelea" engleză traducere

EN
RO

acelea {pronume}

volume_up
acelea (dar şi: aceia)
Acelea care au mai puţini antreprenori şi mai puţine brevete pur şi simplu regresează.
Those that have fewer entrepreneurs and fewer patents just go backwards.
Permiteți-ne să discutăm încălcările actuale, acelea care deja au apărut.
Let us discuss actual violations, those that have already occurred.
Instalați-le pe acelea, apoi repetați pașii 1 și 2 pentru a obține Windows XP SP3.
Install those, and then repeat steps 1 and 2 to obtain Windows XP SP3.

Exemple de folosire pentru "acelea" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCele mai importante sunt acelea care se referă la legăturile energetice între reţele.
The most important are the ones which concern energy connections between networks.
RomanianInstalați-le pe acelea, apoi repetați pașii 1 și 2 pentru a obține Windows XP SP3.
Install those, and then repeat steps 1 and 2 to obtain Windows XP SP3.
RomanianAcelea care au mai puţini antreprenori şi mai puţine brevete pur şi simplu regresează.
Those that have fewer entrepreneurs and fewer patents just go backwards.
RomanianPermiteți-ne să discutăm încălcările actuale, acelea care deja au apărut.
Let us discuss actual violations, those that have already occurred.
RomanianCele 23 de limbi ale UE sunt acelea care ne fac bogați și diverși.
The 23 languages of the EU are what make us rich and diverse.
RomanianSituația actuală este una dintre acelea care dezvăluie dacă Europa este sau nu este o realitate.
The current situation is one of those situations that reveals whether Europe actually is or is not a reality.
RomanianFemeile sunt acelea care întreprind muncile cu slabă calificare.
RomanianMulte întrebări se concentrează asupra securităţii energetice: acelea ale dlui Saryusz-Wolski, dlui Marinescu şi ale altora.
Many questions focused on energy security: those of Mr Saryusz-Wolski, Mr Marinescu and others.
RomanianUnul dintre acelea a fost clauza socială, articolul 9.
RomanianToți cei care au călătorit în zilele acelea probabil că au multe de povestit, iar unii oameni au fost grav afectați.
Everybody who travelled during that time probably has stories to tell, and some people were very badly affected.
RomanianCu toate acestea, migraţia economică priveşte, de asemenea, multe din statele membre, în special pe acelea care au aderat recent.
And yet, economic migration also concerns many EU Member States, especially those which acceded more recently.
RomanianAceste concesii nu vor servi familiilor de agricultori din Mercosur, ci doar pe acelea ale grupurilor agroindustriale.
These concessions will not serve the interests of the farming families of Mercosur, only those of agro-industrial groups.
RomanianÎn prezent asistăm la un moment rar în istorie: unul dintre acelea care îi schimbă cursul și construiește noi realități.
We are currently experiencing a rare moment in history: one of those that change its course and construct new realities.
RomanianÎn plus, există documente și politici la care se fac trimiteri în acest acord și vă încurajăm să le citiți și pe acelea.
Additionally, there are documents and policies that we link to in this agreement and we encourage you to read those as well.
RomanianO să fim de acord şi cu acelea?
RomanianAşadar, acelea sunt rezerve sau nu?
RomanianAcelea sunt doar câteva exemple.
RomanianEvident, din fericire, în Irlanda nu suntem afectaţi de incendii grave ca acelea care îi afectează pe colegii noştri din sudul Europei.
Obviously and thankfully, in Ireland we do not experience the severity of the fires that our southern European colleagues do.
RomanianAşteptările noastre ar trebui, aşadar, să fie acelea de a vedea Kârgâzstanul schimbându-se într-un stat democratic guvernat de statul de drept.
Our expectation should thus be to see Kyrgyzstan change before long into a democratic state governed by the rule of law.
RomanianCosturile sociale şi economice ale neabordării acestei probleme sunt mult mai mari, mult mai importante decât acelea de a ne confrunta cu aceasta.
The social and economic costs of failing to treat this problem are far larger, far greater than those of facing up to it.