Traducere română-engleză pentru "acordat"

RO

"acordat" engleză traducere

RO

acordat {participiu trecut}

volume_up
acordat
Fiecare împrumut acordat trebuie aprobat de toate statele membre.
Every single loan which is granted has to be approved by all the Member States.
Acesta este un drept incontestabil, care ar trebui acordat tuturor cetățenilor thailandezi.
That is an undeniable right, and one that should be granted to all Thai people.
Ar trebui să se ia în considerare faptul că Parlamentul i-a acordat descărcarea de gestiune în luna mai.
It should be taken into account that Parliament granted it discharge in May.
acordat

Exemple de folosire pentru "acordat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSprijinul acordat acestui sector este esenţial, în special în vremuri de criză.
Support for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
RomanianO a doua măsură trebuie să fie sprijinul acordat ţărilor celor mai afectate.
The second measure needs to be support for the countries most severely affected.
RomanianÎn cazul unui dezastru natural, ajutorul umanitar trebuie acordat fără întârziere.
In the event of a natural disaster, humanitarian aid needs to arrive without delay.
RomanianÎn 2005, Parlamentul European a acordat grupului "Ladies in White” premiul Saharov.
In 2005, the European Parliament awarded the 'Ladies in White' the Sakharov Prize.
RomanianEi vor fi întrerupţi automat de îndată ce minutul acordat fiecăruia expiră.
They will be automatically cut off as soon as the minute assigned to each is over.
RomanianVoi respecta timpul acordat, însă nu pot să nu răspund la unele întrebări.
I will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
RomanianÎn această privinţă, cred că sprijinul acordat IMM-urilor este absolut imperativ.
In this respect, I believe that support for SMEs is absolutely imperative.
RomanianAr putea fi cel mai mare ajutor acordat companiilor din Uniunea Europeană.
It could, by itself, be the biggest help for businesses in the European Union.
RomanianDoresc să vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul acordat strategiei UE 2020.
I would like to thank all of you for support when it comes to the EU 2020 strategy.
RomanianDin păcate, în acel moment, nimeni nu a acordat atenţie recomandării noastre.
Unfortunately, at that time, no one paid attention to our recommendation.
RomanianDatorăm sprijinul nostru lui Oleg Orlov, căruia i-am acordat premiul Saharov anul trecut.
We owe our support to Oleg Orlov, to whom we awarded the Saharov Prize last year.
RomanianÎn sfârșit, cineva a acordat atenție diferenței dintre Comisia Europeană și zei.
Finally someone paid attention to the difference between the European Commission and gods.
RomanianComisia salută sprijinul acordat de raportoare pentru astfel de inițiative.
The Commission welcomes the support expressed by the rapporteur for such initiatives.
RomanianPedeapsa de infracțiune economică este numele acordat represiunii politice.
Punishment of economic crime is the name they give to political repression.
RomanianNumai în 2008, BEI a acordat cu 10 miliarde de euro mai mult decât anticipase.
In 2008 alone, the EIB paid out EUR 10 billion more than it anticipated.
RomanianÎn sfârşit, acest plen a acordat o mare atenţie şi aspectelor legate de drepturile omului.
Finally, this House has also always paid great attention to human rights issues.
RomanianÎn remarcile sale, dna Stihler a acordat, de asemenea, o mare importanță acestui lucru.
Mrs Stihler also attached a great deal of importance to this in her remarks.
RomanianPrin urmare, cei cărora le-a fost acordat timp de intervenţie pot acum să înceapă imediat.
Therefore, those who have been granted speaking time can now begin straight away.
RomanianAm acordat o atenție deosebită și propunerilor dvs. privind măsurile de piață.
I have also paid close attention to your proposals on market measures.
RomanianAcesta este un drept incontestabil, care ar trebui acordat tuturor cetățenilor thailandezi.
That is an undeniable right, and one that should be granted to all Thai people.