Traducere română-engleză pentru "adăugat"

RO

"adăugat" engleză traducere

EN
EN
RO

adăugat {adjectiv masculin}

volume_up
adăugat (dar şi: nou)
Ororilor războiului li s-au adăugat neglijența, indiferența și tăcerea.
To the horrors of war have been added neglect, indifference and silence.
Când includeți un folder într-o bibliotecă, acesta este adăugat automat la index.
When you include a folder in a library, it's automatically added to the index.
Consider că am mai adăugat câteva elemente la drepturile pasagerilor.
I think we have added another few elements to the rights of passengers.

Exemple de folosire pentru "adăugat" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCând includeți un folder într-o bibliotecă, acesta este adăugat automat la index.
When you include a folder in a library, it's automatically added to the index.
RomanianCelor 6 milioane de agricultori europeni existenţi li s-au adăugat încă 7 milioane.
The 6 million farmers of the existing EU were joined by another 7 million farmers.
RomanianDoamnă preşedintă, nu am nimic de adăugat la precizările colegilor mei deputaţi.
Madam President, I have nothing to add to what my fellow Members have said.
Romanianraportor - Dle preşedinte, nu cred că acesta poate fi adăugat ca o completare.
rapporteur. - Mr President, I do not think this can be added as an addition.
RomanianAstăzi am adăugat câteva completări şi clarificări, însă este acelaşi program.
Today I have added some complements and clarifications, but it is the same programme.
RomanianTotuşi, am un "dar” major şi unul minor de adăugat la aceste cuvinte elogioase.
However, I have a major and a minor 'but' to add to those words of praise.
RomanianÎnainte ca un gadget să poată fi adăugat pe Bara laterală, trebuie instalat pe computer.
Before a gadget can be added to Sidebar, it must be installed on your computer.
RomanianDupă ce ați adăugat o altă limbă, puteți comuta cu ușurință de la una la alta.
After you've added another language you can easily switch back and forth.
RomanianDupă ce ați adăugat o etichetă unei imagini, eticheta va fi afișată în Panoul de navigare.
After adding a tag to a picture, the tag will be displayed in the Navigation pane.
RomanianEste posibil ca producătorul computerului să fi adăugat alte pictograme pe desktop.
Your computer manufacturer might have added other icons to the desktop.
RomanianAproape că a adăugat că sunt înființate lagăre de concentrare pentru a rezolva problema.
He very nearly added that concentration camps were being set up to resolve the issue.
RomanianCu toate acestea, ADH-ul sintetizat care este adăugat la laptele formulă este diferit.
However, the synthesised DHA which is added to formula milk is different.
RomanianOrice cont pe care îl adăugați la aplicația Mail este adăugat automat la aplicația Calendar.
Any account you add to the Mail app is automatically added to the Calendar app.
RomanianAtunci când activați un economizor de ecran, el este adăugat la o temă nesalvată.
When you turn on a screen saver, it gets added to an unsaved theme.
RomanianNumele va fi adăugat la lista de persoane care se pot conecta la acest PC.
The name will be added to the list of people who can connect to this PC.
RomanianNumele va fi adăugat în lista persoanelor care se pot conecta la acest PC.
The name will be added to the list of people who can connect to this PC.
Romanianfișierul sau folderul este adăugat, modificat sau șters din folderul SkyDrive și invers.
the file or folder is added, changed, or deleted in your SkyDrive folder and vice versa.
RomanianNu sunt foarte multe de adăugat, poate doar în ceea ce priveşte bazele juridice.
There is not much I can add, except perhaps on the legal bases.
RomanianAm încrederea că programul cultural va fi adăugat peste trei ani.
I am confident that the cultural programme will be added in three years' time.
RomanianOrorilor războiului li s-au adăugat neglijența, indiferența și tăcerea.
To the horrors of war have been added neglect, indifference and silence.