Traducere română-engleză pentru "adeseori"

RO

"adeseori" engleză traducere

EN
RO

adeseori {adverb}

volume_up
adeseori (dar şi: adesea, deseori, des, frecvent)
Acestea implică adeseori costuri umane, economice și de mediu considerabile.
They often carry a heavy human, economic and environmental cost.
Declaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
Trecutul dumneaei, atitudinea pe care a demonstrat-o adeseori, indică acest lucru.
Her past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
adeseori
volume_up
oft {adv.} [poet.]
Cu toții vedem acum o demonstrație cum că expresia adeseori citată "politică externă în domeniul energiei" înseamnă o strategie comună care nu există în Europa.
We are all currently seeing a demonstration that the oft-cited phrase 'external energy policy' stands for a common strategy that does not exist in Europe.

Exemple de folosire pentru "adeseori" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTrecutul dumneaei, atitudinea pe care a demonstrat-o adeseori, indică acest lucru.
Her past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
RomanianÎntr-adevăr, adeseori au murit în urma înfometării şi tratamentului crud şi inuman.
Indeed, they often died as a result of hunger and cruel inhumane treatment.
RomanianDeclaraţie universală cuprinde 30 de articole şi acestea sunt adeseori citate.
The Universal Declaration comprises 30 articles and they are often cited.
RomanianAcestea nu erau supravegheate şi, adeseori, au constat în active cu o valoare îndoielnică.
These were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
RomanianAm subliniat adeseori felul în care cultura noastră este îmbogăţită de diversitatea sa.
We have often emphasised how our culture is enriched by its diversity.
RomanianAcestea implică adeseori costuri umane, economice și de mediu considerabile.
They often carry a heavy human, economic and environmental cost.
RomanianDupă cum s-a mai afirmat adeseori, securitatea alimentară trebuie să fie un drept al omului.
As has often been said before, food security ought to be a human right.
RomanianPe aceste teme, adeseori, Uniunea și Africa nu sunt la unison.
The European Union and Africa are frequently out of harmony on these matters.
RomanianDoamna Juknevičienera îngrijorată că, adeseori, banii din fond nu ajung la cei care au nevoie de ei.
Mrs Juknevičienwas concerned that money from the fund often fails to reach those who need it.
RomanianEste vorba de lucrători care adeseori acceptă locuri de muncă care nu sunt ocupate de cetăţenii UE.
These are workers who often do jobs not performed by EU citizens.
RomanianÎn plus, adeseori femeile nu beneficiază de asigurări sociale..
In addition, it is not uncommon for women to lack social cover.
RomanianAdeseori, unor asemenea teme de discuție li se acordă mai puţină importanţă.
RomanianAcest lucru este foarte important, deoarece vorbim adeseori despre inovări, noi iniţiative şi modernizare.
This is very important as we often talk about innovations, new initiatives and modernisation.
RomanianAdeseori, se vorbeşte foarte puţin despre primele trei puncte.
Too little is often said about the first three points.
RomanianEste interesant cum discutăm adeseori despre valorile europene comune şi despre solidaritatea cu cetăţenii.
It is interesting how we often talk about European common values and solidarity with the citizens.
RomanianDupă cum sugerează şi termenul „Start”, acesta este adeseori locul unde vă deplasaţi pentru a porni sau a deschide elemente.
And as "start" implies, it's often the place that you'll go to start or open things.
RomanianAceste parteneriate funcţionează adeseori numai ca un forum.
These partnerships often function solely as a forum.
RomanianSigur că aici includem şi egalitatea, care adeseori suferă din cauza corupţiei şi a altor factori similari.
Of course, this also includes equality, which often suffers as a result of corruption and other similar factors.
RomanianS-a afirmat adeseori în trecut că strategia de cooperare care a caracterizat Strategia de la Lisabona a eşuat.
It has often been said in the past that the strategy of cooperation that characterised the Lisbon Strategy failed.
RomanianCel din urmă exploatează adeseori disperarea acestora.