Traducere română-engleză pentru "admiraţie"

RO

"admiraţie" engleză traducere

RO

admiraţie {feminin}

volume_up
admiraţie
Aceasta merită multă admiraţie, mai presus de toate, pentru susţinerea dumneavoastră constantă a dialogului.
It deserves a great degree of admiration, above all, for your continuous advocacy of dialogue.
Cunoscând abordarea sa, mă uit la raport cu admiraţie şi sunt încântat că dumnealui a fost cel care l-a elaborat.
Knowing his approach, I look at the report with admiration and am pleased that it was he who drafted it.
Dle preşedinte, cu cel mai mare respect, cred că v-aţi bucura de foarte multă popularitate şi admiraţie dacă aţi putea accelera procedura de votare.
Mr President, with the utmost respect, I believe you would gain a lot of popularity, and it would be received with a lot of admiration, if you could speed up the voting procedure.
admiraţie (dar şi: preţuire)
admiraţie (dar şi: idolatrizare, fascinaţie)

Exemple de folosire pentru "admiraţie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPriveam cu admiraţie către Europa, la fel ca mulţi alţi politicieni suedezi din generaţia mea.
I had a strong yearning for Europe, as did many of my generation of Swedish politicians.
RomanianAceasta merită multă admiraţie, mai presus de toate, pentru susţinerea dumneavoastră constantă a dialogului.
It deserves a great degree of admiration, above all, for your continuous advocacy of dialogue.
RomanianCunoscând abordarea sa, mă uit la raport cu admiraţie şi sunt încântat că dumnealui a fost cel care l-a elaborat.
Knowing his approach, I look at the report with admiration and am pleased that it was he who drafted it.
RomanianDle preşedinte, cu cel mai mare respect, cred că v-aţi bucura de foarte multă popularitate şi admiraţie dacă aţi putea accelera procedura de votare.
Mr President, with the utmost respect, I believe you would gain a lot of popularity, and it would be received with a lot of admiration, if you could speed up the voting procedure.
RomanianDeşi FYROM nu a fost în vreun fel implicată în acest eveniment tragic, răspunsul lor răsunător este un act de solidaritate şi un gest civilizat demn de respect şi de admiraţie.
Although FYROM was in no way involved in this tragic event, their resounding response is an act of solidarity and a civilised gesture worthy of respect and admiration.
RomanianDoamnă comisar, domnule în exerciţiu al Consiliului, domnule al Comisiei, doamnelor şi domnilor, un popor care doreşte să se elibereze ne inspiră admiraţie şi solidaritate.
Commissioner, President-in-Office of the Council, President of the Commission, ladies and gentlemen, when a people wants to free itself, it inspires our admiration and our solidarity.